Slide
Slide
Slide
Slide

София. „Заедно с производителите земеделското министерство ще създаде работещ механизъм за насърчаване за винения туризъм, за да бъде представено българското вино като завършен продукт на световно равнище“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков, който обсъди на видеоконферентна работна среща с браншови организации в сектора развитието на винения туризъм.

На срещата бяха обсъдени теми като евентуалното ревизиране на районите за производство на вино със защитено географско указание и защитено наименование за произход, както и обособяването на райони в страната за развиване на винен туризъм. Обсъдена беше и инициативата на Министерството на земеделието за промяна в националното законодателство относно поставянето на пътни знаци, указващи посока към винени обекти.

„Развиването на винен туризъм трябва да е в интерес на винопроизводителите. Идеята е да имаме икономически обосновани винени маршрути, които държавата ще може да популяризира“, заяви Момчил Неков.

Той коментира, че винените турове трябва да съчетават дегустацията на вино с дегустация на местни продукти, като се търсят възможности за привличането на туристи, които ценят винената култура.

„Произвеждаме качествено грозде и вина с отличителни качествени характеристики, затова трябва да повишим имиджа на сектора и да подпомогнем неговото подобаващо пазарно позициониране“, допълни заместник-министър Неков. По думите му целта е да се предлага завършен продукт и да печелим от добавената стойност и от качеството на световно равнище.

Той разясни, че всички винопроизводители ще имат възможност да споделят мнението си по обсъдените теми в анкета, която ще бъде разработена от Министерството на земеделието.

„Целта на тези срещи е да може в диалог с производителите да бъдат премахнати административните пречки пред  развитието на сектора“, заяви Момчил Неков.

Сподели публикацията