14 идеи се конкурират за туристическо лого на Добрич
14 идеи се конкурират за туристическо лого на Добрич
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Добрич е на 22 място по средна работна заплата сред областите в България през четвъртото тримесечие на м.г. По-зле са само областите Смолян, Хасково, Силистра, Кюстендил, Благоевград, а на дъното е Видин. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 582 лв., а в Добрич почти двойно по-малко 863 лева – с 236 лева повече е средната работна заплата в съседния град Варна. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта e 863 лв. при 1 171 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 992 лв., а в частния – 814 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 4.7% в сравнение със същия период на 2017 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 471 лв.;
  • „Държавно управление” – 1 129 лв.;
  • „ Образование” – 1 044 лв.;
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 968 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Други дейности” – 618 лв.;
  • „Строителство” – 650 лв.
  • „Административни и спомагателни дейности” – 685 лв.;
  • „ Транспорт, складиране и пощи” – 716 лева.
Сподели публикацията