Slide
Slide

В рамките на събитието своя експертен принос дадоха представители на над 40 страни

Париж. България имаше възможността да представи визията си за устойчиво развитие на сектора, както и мерките, които прилага в негова подкрепа в контекста на актуалните глобални предизвикателства. В рамките на сесията българските представители подчертаха, че туристическият отрасъл у нас вече е на пътя на растежа, като понастоящем сред основните приоритети наред с повишаването на броя на туристите е качеството на туристическия продукт, както и неговото кадрово подсигуряване.

Беше представен примерът с функционирането на Единната система за туристическа информация като успешна платформа за генериране на данни в сектора, което води и до формирането на по-обосновани политики за развитие и растеж. Статистиката е особено конструктивен елемент в подкрепа на по-малките български дестинации, където често туризмът е единствена алтернатива за развитие, бе подчертано от българска страна. От българска страна бе поставен акцент и върху предстоящото домакинство на България на 68-та сесия на Регионална комисия “Европа” на СОТ.

Делегатите на МТ подчертаха, че страната ни е в готовност да насърчи всяка съвместна инициатива между СОТ, ЕК и ОИСР, които са и най-мащабните глобални институционални платформи за политики в сектора. С участието си в сесията на Комитета по туризъм на ОИСР в Париж България изпълнява един от основните си външнополитически приоритети – да бъде активен генератор на политики, решения и идеи по пътя към пълноправното си членство в Организацията.

Сподели публикацията