Сливен. Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ стартира кампания за „осиновяване“ на туристически пътеки, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти на територията на парка.

През последните няколко години бяха ремонтирани общо 55 км  туристически пътеки, обнови се парковата инфраструктура, включваща погледни площадки, детски кът „Кълвача”,Алея на здравето, детски съоражения, мостове, маси и пейки , заслони, кътове за отдих, огнища, чешми и т.н. Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа, за да може те да са винаги в добро състояние и да радват туристите.

Най-важните новини от туризма в България тук

За да опази постигнатото с много труд и финансови средства, Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“ състави списък на най-посещаваните туристически обекти на територията на планината, които предлага за „осиновяване“, което включва почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки „осиновен“ обект ще се постави типова информационна табела, показваща кой се грижи за него.

Допълнителна информация на тел.: 044/624632  и на сайта на парка. Записването за „осиновител“ става след попълване на формуляр в Дирекцията на ПП „Сините камъни”“ (гр. Сливен, бул. Цар Симеон № 1Б ). Споразумение за партньорство

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA