Стела Балтова на работна среща с туристическия бизнес: Mисията на министерството на туризма в този служебен кабинет е да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор в България
Стела Балтова на работна среща с туристическия бизнес: Mисията на министерството на туризма в този служебен кабинет е да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор в България
Slide
Slide
Slide
Slide

София. На работна среща с туристическия бизнес министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова представи приоритетите и целите на  служебния кабинет и на Министерството на туризма. Дискусията се фокусира върху проблемите, заплахите и предизвикателствата пред туристическия бизнес. Обсъждат се и възможностите за тяхното най-бързо и адекватно решение.

Приоритетите и задачите, които си поставя министър Балтова, са в съзвучие с очертаните от служебното правителство. То ще работи за укрепване на държавността чрез почтеност, прозрачност и професионализъм; ще реализира постигнатите договорености с бизнеса в резултат от диалога, особено със засегнатите от Covid-19; ще осъществи преход към 46-то Народно събрание; ще осигури нормалното функциониране на държавата до следващото редовно правителство и ще гарантира провеждането на свободни, честни и демократични избори.

В тази светлина мисията на министерството на туризма в този служебен кабинет е да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор в България в условията на извънредна епидемична обстановка и да изведе туризма като национален приоритет на правителството. За целта като свои основни приоритети служебният министър Стела Балтова очертава две неща: първо, подобряването на политиките за регулиране на туристическия пазар и за администриране на туристическата дейност при запазване здравето на гостите и на работещите в сектора и второ, развитие на националната туристическа реклама, както и международното сътрудничество в туризма за насърчаване на туристите да изберат България за своя дестинация.

Сайтът на Министерски съвет ще насочва потребителите и към Националния туристически портал

Оперативните цели за постигане на приоритетите са няколко. Министеството на туризма вече работи активно, за да представи България като сигурна, гостоприемна дестинация, използвайки всички комуникационни канали; да осигури адекватна, точна и релевантна информация, необходима за бизнеса и институциите; да създаде условия за спокойна и сигурна среда за функциониране на бизнеса и ще постави акцент върху активна съвместна работа с българските задгранични представителства.

В рамките на бюджета, с който разполага, Министерството на туризма ще извърши и надгради планираните дигитални маркетингови дейности, насочени към 18 целеви пазари, ще се фокусира върху маркетинг с нулев бюджет и дигитална кампания в социалните медии и google adds на пазари Германия, Великобритания, Полша и Румъния.

Министърът на туризма: Всички концесии са под мониторинг

Особено важно за подпомагането на националния туризъм е популяризирането на мерките, свързани с туристите. България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена  (Safety and Hygiene Travel Stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). Печатът е гаранция за туристите, че България е сигурна дестинация в условията на Covid-19. За туристите е важно да имат достъп до ясните указания за функциониране на туристическите обекти в условията на опасност от заразяване с Covid-19 в България, съгласувани с Министерство на здравеопазването и Българска агенция по безопасност на храните. Ще се спазват правилата за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021 г. Приоритетното ваксиниране на лица, заети в туристическия сектор, също е особено важно. Сред най-новите мерки, които значително ще облекчат летуващите, е заповедта от 18.05.21г. на министъра на здравеопазването, с която се разрешава на децата до 5-годишна възраст да влизат на територията на България без PCR тест, както и обявената на 19.05.2021г. покана за представяне на оферти по обществена поръчка с краен бенефициент българските екскурзоводи, сключване на договорите до 15 юни и последващото авансово изплащане на 50% по договорите.

В своята работа министър Стела Балтова ще разчита на експертността и компетентността на екипа на Министерството на туризма, на креативността, силата и мъдростта на туристическия бизнес, на опита на общинските и областните администрации, както и на подкрепата на българските медии.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията