Добрич. Правителството обяви терена и сградите, в които се помещава Центърът за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов“ – с. Кранево, от публична за частна държавна собственост и ги прехвърля на община Балчик. Имотът се намира на ул. „Шипка“ № 10 в село Кранево и чрез Центъра общината ще реализира образователни и социални услуги.

Съгласно друго решение на Министерския съвет от днес „Български пощи“ ЕАД ще продадат недвижим имот на търг с тайно наддаване в кв. „Рилци“, гр. Добрич. Обектът е дворно място с площ от 149 кв. м. по кадастрална карта и не се използва от дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.