Slide
Slide

София. Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване – от днес, 19.11.2021.

За да кандидатствате по схемата, както и да се запознаете с указанията, можете да го направите тук:

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/49de7d10-e862-4b46-84db-c7564ced91e3

Всякакви уточнения и въпроси по схемата могат да бъдат задавани в писмен вид, на следната електронна поща:  shema5@tourism.government.bg

Припомняме Ви, че допустими кандидати са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните агрегирани кодове на ниво детайлност група и клас по КИД 2008 на НСИ: за „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.

Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 1 800 000 EUR и може да се кумулира с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis и с помощите съгласно Общия регламент за групово освобождаване.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA