София. Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“ община Несебър, област Бургас, реши Министерският съвет днес. Целта е обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие, като се предлага срокът на концесията да е 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 20 512 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Морският плаж ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Открива се също така процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Бяла-централен I”, община Бяла, област Варна, с оглед решението на правителството за едностранно прекратяване на договора за концесия.  Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът „БРАТЯ МОСКОЯНОВИ – Бяла Сън Сендс и СИ-Е“ СД е неизправна страна по договора, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения. Концедентът цели обезопасяването на морския плаж чрез осигуряването на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес. Договорът за концесия е сключен на 8 май 2003 г. между Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „БРАТЯ МОСКОЯНОВИ – Бяла Сън Сендс и СИ-Е“ СД.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК