Slide
Slide
Slide
Slide

София. Легитимни професионални организации на екскурзоводите и планинските водачи в България –  Съюз на екскурзоводите в България, Асоциация на екскурзоводите в България, Югоизточен съюз на екскурзоводите „В. Райкова“ и “Планини и Хора Асоциация на планинските водачи в България“, изпратиха писмо до премиера и ресорните министри в служебния кабинет да ускорят провеждането на обществената поръчка за осигуряването на помощта за гилдията.

Писмото

Поводът да се обърнем към Вас е, че до този момент нашите членове (екскурзоводи и планински водачи) не са получили никакви финансови компенсации от българското правителство във връзка обявеното през март 2020г. извънредно положение и пандемична криза, които  практически затвориха пътя за професионална реализация на всички нас. Много от нашите колеги са на ръба на оцеляването, обезсърчени са и има голяма опасност да бъдат изгубени като кадри. Считаме, че с това бездействие българското правителство реално поставя под въпрос една важна за туризма професия, организирания туризъм и перспективите пред дестинация България като цяло.

В помощ на туризма: България ще има достъп до еврофинансиране по новата Програма за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“

През 2020 г. и 2021 г. в десетки писма от професионалните сдружения алармирахме управляващите и ресорното ни министерство за проблема и за нуждата от намиране на специален механизъм за компенсиране на българските екскурзоводи и планински водачи. Министър Николова анонсира през август 2020г., за да тушира напрежението, възможностите за проект, който практически беше обявен и отворен за кандидатстване едва през 2021г! Очаквахме да има реална компенсация, но се съгласихме с тази единствена предложена ни възможност – обществена поръчка за възлагане на изпълнение на дейности от експерти екскурзоводи и планински водачи. Кандидатствахме като професионални сдружения. За съжаление към момента ОП едва е минала Първи етап – на първоначално одобрение на кандидатите (и четирите професионални сдружения за екскурзоводи и планински водачи са одобрени и допуснати) до Втори етап. В професионалните Сдружения, членуват над 800 екскурзоводи и планински водачи, а в Националният регистър има вписани около 1700 лица. Близо 800 от тях са декларирали желание за участие като експерти в обществената поръчка към Сдруженията.

16 месеца без работа: Екскурзоводите изпратиха писмо до управляващите и омбудсмана, настояват за безвъзмездна помощ

Като представители на четирите професионални сдружения Ви молим СПЕШНО за съдействие в рамките на Вашите правомощия –  обществената поръчка на проекта, обявен за екскурзоводите и планинските водачи, ДА БЪДЕ СРОЧНО ФИНАЛИЗИРАНА. Тя е под номер 05024-2021-0007 и наименование „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР“ по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с четири обособени позиции – възложител МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА.

Близо 800 екскурзовода и планински водачи са в очакване обществената поръчка на проекта, предвиден за тях да се доведе до край и да стартира неговата реализация. Нашите членове са напълно възпрепятствани да упражняват професията си след настъпване на пандемията. Причини за това са както серията заповеди, забраняващи туристическата дейност в Р. България, издадени от министъра на здравеопазването, от месец ноември 2020 г. до април 2021 г., така също липсата на каквито и да било перспектива за посещение на организирани чуждестранни туристи в България. За Ваша информация и през 2019 г. над 90 % от дохода на екскурзоводите и планинските водачи се генерираше от входящ международен туризъм в България, който към момента е сведен до нула.

Уважаеми Г-Н ПРЕМИЕР,

Уважаема Г-жо Балтова,

Уважаеми Г-н Василев,

Уважаеми Г-н Донев,

Уважаеми Г-н Петков,

Искрено се надяваме, че ще уважите нашия апел за съдействие и българското правителство – ПЪРВО ще ускори процеса по реализация на обществената поръчка по проекта за екскурзоводите и планинските водачи и ВТОРО молим в спешен порядък в Министерски съвет да се обсъди казуса и да се потърсят възможности за намиране на допълнителна безвъзмездна финансова помощ за лицата упражняващи тези професии.

Намираме, че отношението към самоосигуряващите се лица и към нашите професии трябва да е огледално на икономическите и социалните мерки, предприети за малък и среден бизнес в България, като се намерят възможности за реално компенсиране и на нашите професии, в контекста на забраната на всякаква туристическа дейност, постановена със заповед на министъра на здравеопазването, от ноември 2020 г. до април 2021 г. включително, както и поради липсата на организирани чуждестранни посетители в България.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията