Чепеларе
Slide
Slide
Slide
Slide

Чепеларе. На финална пресконференция Община Чепеларе и Община Просочани, Гърция, отчетоха постигнатото до момента по проект “Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция”, осъществяван съвместно от двете общини.

При добър медиен интерес събитието беше открито с приветствия на г-н Атанасиос Теодорос, кмет на община Просочани, и г-н Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе.

От страна на Община Чепеларе, която е водещ партньор в трансграничния проект, участва координаторът на проекта Надежда Христева – главен експерт „Европейски и национални програми и проекти“. В презентацията „INTEGRA TOUR в община Чепеларе – изпълнено и предстоящо“ тя представи същността и идеите на начинанието, както и постигнатото до момента.

Досега по проекта сa осъществени цялостна реконструкция и обновяване на Музея на Родопския карст и благоустрояване на пространството около Паметника на загиналите във войната чепеларци, разработен е спектакъл „Звук и светлина – Паметта на Чепеларе“, създадени са уеб-платформа, база-данни и софтуерно приложение за смартфони и таблети, даващи възможност за туристите и гостите на града да се запознаят безплатно с „Дигитален каталог със забележителностите на Чепеларе и Просочани”, съдържащ информация за туристическите обекти и други съпътстващи дейности на български, гръцки и английски език.

Подобен каталог със забележителностите на Чепеларе беше отпечатан и на хартия, и се разпространява в Туристическия информационен център в града и хотелите в района. Проведено беше маркетингово проучване на туристическите културни и природни обекти и бяха създадени рекламни брошури и други рекламни и информационни материали.

Предстоят дейности по благоустрояване на градския парк на стойност 235 577, 17 евро, които ще включат изграждане на нова алейна мрежа и алейно осветление с ЛЕД осветители; изграждане на писта за бягане; изграждане на три детски площадки: площадка „Крепост“, площадка с комбинирано съоръжение и детска площадка с тематична игра на открито; доставка и монтаж на парково оборудване: 6 броя метални перголи, 2 броя декоративна чешма на открито, пейки, бетонови маси, включително и за игра на шах, изработка и монтаж на информационни табели и лого „Зеленото сърце на България“.

С реализацията на проекта се цели съхраняване и подобряване на местната култура, паметници и природни туристически ресурси и популяризиране на различни форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители. Подобрява се и разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

От страна на Община Просочани се включиха г-н Цукулас Томас, архитект и музеолог, който презентира изграждането на Палеонтологичен парк в Просочани в рамките на проекта, и контракторът инж. Пачтас Николаос. За присъстващите беше интересно да чуят в тяхната презентация кратка ретроспекция, очертаваща ролята на пещерите в живота на човечеството в миналото и да научат за някои изненадващи начини, по които ги употребяваме днес – от съхранение на вино до лечение на астма.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията