Варна, снимка Руслан Йорданов

Варна. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Варна през септември 2020 г. е била 25.4%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди -34.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 14.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 18.5 процентни пункта. Това съобщиха днес от териториалното статистическо бюро – Североизток, към Националния статистически институт.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. в област Варна достигат 17.3 млн. лв.,

или с 58.2% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани с 66.8%, докато от български граждани има увеличение с 5.1%.

През септември 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Полша, Израел и Германия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през септември 2020г. намалява с 39.8% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 93.9 хиляди.

От всички пренощували лица 46.0% са българи, като по-голяма част от тях (48.2%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 50.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 66.5%, след тях се нареждат тези от Полша – 8.3%, от Израел -7.5% и от Германия -4.2%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 85.4% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.0, посочват още от НСИ.

Хотел във Варна става Биг Брадър за три дни, ще предава пряко туристическо изложение

През септември 2020г. по време на продължаващата епидемична обстановкав област Варна са функционирали 308 места за настаняване с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 19.9 хил., а на леглата -46.0 хиляди. В сравнение със септември 2019г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а на леглата в тях -с 26.3%.

Илин Димитров: Туризмът вече е резервации „last minute“, а загубите от сезона са над 75%

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020г., е 326.8 хил., или с 55.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 61.0%) се наблюдава в местата за настаняванес 3 звезди. От общия брой нощувки 119.6 хил. са от български граждани, а 207.2 хил. -от чужденци. През септември 2020г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.6% -на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.4% от нощувките на български граждани и 8.1% -на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 28.0 и 7.3%.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията