Созопол. Във връзка с обявения от община Созопол конкурс за изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол, включваща основно лого и сет пиктограми, Комисията, определена от кмета на община Созопол след проведени две заседания по оценка на предложенията не постигна решение относно тяхното класиране и избиране на лого.

Община Созопол отчита рекордни приходи от туристически данък

На заседанието се взе решение за удължаване срока за приемане на предложения с цел да бъде получена максимално оригинална, модернистична и въздействаща идея, която да създаде разпознаваемо лице на Созопол в сферата на туризма.

Васил Петров закрива летния сезон в Созопол на 22 септември

В конкурса се приемат както нови участници, така и нови предложения на вече включили се лица.

С обявата относно сроковете, изискванията и условията за участие в конкурса може да се запознаете ТУК

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията