Ирена Георгиева се срещна с ученици от Националното училище за планински водачи
Ирена Георгиева се срещна с ученици от Националното училище за планински водачи
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Поздравявам ви за избора на професия и ви уверявам, че разчитаме на кадрите от единственото училище в България за планински водачи да продължат традицията в професията и да създават висококачествен продукт. Това заяви зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева на среща с учениците от СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм в Народното събрание.
Ирена Георгиева се срещна с ученици от Националното училище за планински водачи

Директорът на СУ „Васил Левски“ Румяна Велешка запозна народните представители с теоретичната и практическата част в заниманията на учениците. Възпитаниците на училището получават трета степен на професионална квалификация по професия „Планински водач“, но за да бъдат правоспособни планински водачи следва да се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по професията в Министерството на туризма. Беше повдигнат въпроса за облекчаването на изпита за правоспособност.
Зам.-министър Георгиева припомни, че професионалната квалификация и правоспособността по професия представляват различни неща. Професионалната квалификация по професия удостоверява основни професионални знания, умения и професионални компетенции за професията „Планински водач“ и издадените документи за завършено образование и придобита професионална квалификация доказват, че лицето е преминало съответното обучение успешно, но не са гаранция, че това лице е пригодно да упражнява професията „Планински водач“. За упражняването на професията е необходимо лицето да притежава правоспособност след успешно издържан изпит в Министерство на туризма и да бъде вписано в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър.

„Разбираме отговорността и значението на професията „Планински водач“, заяви още зам.-министър Георгиева и допълни, че разбира и споменатия казус, като ще се направи експертен преглед на процедурата доколко тя може още да бъде облекчена.

Учениците и техните ръководители бяха на посещение в парламента по покана на народния представител Вяра Емилова. В срещата участваха председателят на Комисията по туризъм в парламента д-р Илин Димитров и експерти от Министерството на туризма.

Сподели публикацията