Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg

Министерският съвет днес определи концесионерите на морски плажове „Каварна“, „Сахара 1“ и „Панорама Юг“, намиращи се в Каварна, Св. Св. Константин и Елена и Варна. Открива се процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Сарафово – юг” в община Бургас.

София. Определен е концесионер на морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Роял Бей“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 42 602,92 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 5,90 на сто.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10  лева е ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Инвестициите, свързани с обезопасяване и подобряване на достъпа до акваторията на морския плаж за срока на концесията са в размер на 53 072 лв. с ДДС.

Със заповед на Марияна Николова се въвеждат единни правила за безопасност в туристическите обекти през летен сезон 2021

Определен е концесионер на морски плаж „Сахара 1“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 26 043,47 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто.

За целия срок на договора за концесия предложената цена на един чадър и един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на:

За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 10  лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10  лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 20  лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 20 лева с ДДС.

Инвестициите, свързани с подобряване на облика и с организация на санитарно- хигиенното поддържане на морския плаж за срока на концесията са в размер на 25 356 лв.сДДС.

Турция обяви при какви условия няма да изисква PCR след 15 април, съседите ударно ваксинират населението си преди старта на туристическия сезон

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Кънпет 17″ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 57 347 лв. без ДДС.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,90 на сто.

За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър и за един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на: За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 8 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 8  лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 10 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10  лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС.

Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 41 340 лв. с ДДС

Полската авиокомпания LOT планира по 8 полета седмично до Варна и Бургас

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 7 358,84 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи част от морски плаж „Сарафово – юг“, община Бургас, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията