Черноморски форум за туризъм и хотели ще се проведе на 29 февруари във Варна
Черноморски форум за туризъм и хотели ще се проведе на 29 февруари във Варна
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. “Днес изпратихме писмо (ВТК, ВАРХ, ВАСТА) до министъра на туризма Ангелкова. Не гововим за пари като помощ, а за възможност да правим бизнес”, заяви председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров. Той посочи, че представителите на туристическия бранш  в морската ни столица искат преразглеждане на визови режими, зелени коридори, зелени зони, ваучери ва българите. Страната ни се справя чудесно с този вирус, време е да го използваме като реклама и да кажем това на целия свят. Всичко е с една цел – да го бъде туризма и да има работни места за всички. Пълният текст на Декларацията тук.

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА
ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ХОТЕЛИЕРИТЕ

Относно: COVID-19 и кризата в туристическия бранш

Уважаема министър Ангелкова,

Днес се навършват 30 дни от началото на извънредното положение, наложено заради кризата с Covid-19.
Ситуацията е крайно необичайна и без аналог, отражението върху бизнес климата е унищожително. Това налага повече от всякога комуникацията между бизнеса и държавата да бъде засилена и ползотворна.
Ние сме благодарни, че чрез своевременно взетите мерки страната ни е една от най-слабо засегнатите от пандемията. Правителството ни направи всичко възможно да спаси живота на сънародниците ни и се справя успешно засега, навсякъде ни дават за пример.
Време е да използваме това, като го направим достояние на нашите партньори и да насочим усилията си към своевременно предприемане на стъпки за по-бързо възстановяване на туристическия бизнес след приключване на активната фаза на епидемията.
Варненската Туристическа Камара е обединяващо звено на туристическия бизнес във Варненския регион. Направихме редица срещи, обсъдихме мнението и предложенията на местните браншови организации и бизнеса от туристическия сектор. Обръщаме се чрез Вас към държавните органи със следните предложения:

1. Предлагаме да се извърши широка реклама на страната ни като най-слабо засегната от пандемията.

Ежедневно нашите чуждестранни партньори ни питат за състоянието и развитието на кризата в страната. Считаме, че е целесъобразно Министерството на туризма да подготви писмо – изявление за текущото развитие на ситуацията в страната и готовността на държавата и бранша за посрещане на туристите след преминаване на кризата, при спазване на най-високи нива на безопасност. Едно официално изявление, което ние ще се ангажираме да разпространим сред всички наши контрагенти, ще бъде ясен знак за подкрепата на държавата към отрасъла и ще внесе повече яснота в представите за бъдещото развитие на взаимоотношенията ни с партньорите.

2. Преразглеждане на визовия режим по отношение на Руската Федерация, Република Турция и някои Арабски страни

Ние се присъединяваме напълно към декларацията на Националния туристически борд от 07.04 т.г. в частта й за визите.
Въпросът за премахване или облекчаване на визовия режим за Русия и Турция е поставян многократно от целия туристически бранш в нашата страна. Сега, във времето на тази невиждана по тежест и размери криза, е крайно наложително да се започнат конкретни действия от страна на държавата за отмяна или по възможност облекчаване на визовия режим за тези страни чрез издаване на визи при влизане, при това на минимални такси. Двете държави са огромни пазари за нашия туризъм, а мегаполисът Истанбул е само на 300-400 км. от Бургас и Варна. При екстремната ситуация, пред която сме изправени, тези пазари имат огромен потенциал за преодоляване на кризата от туристическия бранш и свързаните с него съпътстващи икономически дейности. Нека погледнем опита на Гърция, която успя да преодолее ограниченията, въведени от ЕС и да въведе визи при влизане по отношение на островната си част. Със същата практика се отличава и Кипър, който е въвел безвизов режим за туристи от Руската федерация. Дори шенгенските визи са значително по-евтини от тези, които издава България, поради необходимостта да се използва посредник при издаването им.
В търсене на решение за спасяване на сезон лято 2020 г. и алтернатива за осигуряване на туристи за България, считаме че има добри възможности при пазарите на страните-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Жителите на ОАЕ имат безвизов режим за влизане в ЕС. Ние предлагаме, към тях да се добавят и останалите – Кувейт, Катар, Саудитска Арабия, Бахрейн и Оман. Ситуацията в тези страни в настоящата криза е обнадеждаваща. Пътуванията им обаче до страните от Западна Европа ще бъдат силно ограничени поради страх от тежката пандемична обстановка там. България може да се окаже един спокоен и сигурен оазис за по-продължителна почивка, съобразно особеностите на тези пазари. Имаме информация от нашите партньори, че в тези страни много внимателно следят обстановката в света и са много впечатлени от нашите резултати от справяне с пандемията.

3. Осигуряване на зелени коридори за автобусен туризъм

Самолетите не са единственият възможен туристически транспорт. Почти половината от полските туристи, идващи в България пристигаха и досега с автобуси. Голям беше делът и на автобусните туристи от Словакия, Молдова и Украйна. При създалата се обстановка, има предположение, че малките фирми от тези страни, както и от Чехия и Унгария, които ползват основно автобуси за превоз на туристите си, ще се организират по-лесно от големите фирми поради по-голямата си гъвкавост. Министерството на туризма и Министерството на транспорта следва да започнат работа по създаване на зелени коридори от Централна Европа, по примера на вече изградените за стоки, които да започнат да действат в момент, в който се прецени, че пътуванията и почивките са възможни , при прилагане на необходимите предпазни мерки. Обявяването още сега на подобна мярка ще внесе повече яснота в намеренията и плановете на партньорите ни от тези региони.

4.Възможности за развитие на вътрешния туризъм след преминаване на кризата.

Много от силно засегнатите от корона вируса страни предвиждат през тази година силно развитие на вътрешния туризъм като алтернатива на временно изгубените чужди пазари и като средство за социално подпомагане на населението си. Ние предлагаме обединяване на усилията на бизнеса и държавата за изготвяне на пакети за почивка-рехабилитация, като от страна на бизнеса се предложат преференциални цени и условия,а от страна на държавата- финансиране на значителна част от тези пакети. Прилагането на предложената мярка може да се осъществи тогава, когато преценят компетентните органи, но подготовката трябва да започне сега. Мярката дава възможност да се постигнат следните резултати- частично компенсиране на загубите на хотелиерския, ресторантьорския и туроператорския бизнес , социално подпомагане на населението и постигане на единство и съпричастност в усилията на бизнеса и държавата за преодоляване на икономическите последици от пандемията.
Друга възможност е издаване на ваучери с финансова помощ за почивка на всички работещи българи през системата за ваучери за храна. Те следва да са лимитирани за ползване в настоящата календарната година. По наши разчети чрез ваучерите ще се даде възможност на бизнеса да задържи служителите си, да продължи да работи и да помогне на бюджета с осигуровки и данъци. В противен случай тези стотици хиляди хора ще натоварят социалната ни система.
Горепосочените организации сме на разположение за съдействие на Министерството на туризма в конкретното разработване на мерки за преодоляване на безпрецедентната криза в българския туристически бизнес.

15.04.2020г.
Варна

Илин Димитров / председател / Варненска Туристическа Камара

Джани Шарков / председател / Варненска Асоциация на Туристическите Агенции

Павлин Косев / председател/ Варненска Асоциация на Ресторантьорите и Хотелиерите

снимка Sky Pictures Bulgaria

#ОстанетеСиВкъщи и “ИзберетеВаканциявБългария

Онлайн туристическо изложение „Резервирай в България“ ще се проведе от 8 до 10 май

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията