Министерство на туризма, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Министерството на туризма ще номинира свой представител за член на Управителния съвет (УС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за мандата 2022-2026 г., съобщиха от Министерски съвет.

Законът на професионалното образование и обучение (ЗПОО) предвижда УС на НАПОО да се състои от председател и 24 членове, от които по осем представители имат държавата, националнопредставените организации на работодателите и на работниците и служителите. Мандатът на членовете на УС е четиригодишен, като половината от членовете се сменят по квоти на всеки две години.

Според Правилника за дейността на НАПОО Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика трябва да имат задължително по двама представители, а Министерството на здравеопазването – един.

Останалите три министерства, които трябва да номинират свои представители за членове на УС на агенцията за всеки следващ мандат, се определят от Министерския съвет. През 2022 г. изтича мандатът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Другите две министерства, които имат членове в УС на НАПОО с мандат до 2024 година, са Министерството на икономиката и Министерството на земеделието, храните и горите.

Сподели публикацията