XX годишна среща на АБТТА
Slide
Slide

София. АБТТА подписа Споразумение за разбирателство и включване в Европейски проект SUSTOUR, насърчаващ внедряването на инструменти и практики за устойчивост сред туристическите агенти и туроператорите. В рамките на проекта, близо 200 туристически фирми-членове на асоциации, подкрепили проекта ще получат безвъзмездна техническа подкрепа за въвеждане на инструменти за управление на въглеродните емисии, намаление на пластмасовите отпъдъци и устойчиво управление на веригата за доставки. Програмата се подкрепя финансово от Европейска Програма за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (COSME).

Устойчивият туризъм вече не е нишов продукт или пазар. Всички видове туризъм могат и трябва да станат по-устойчиви. И туристическите агенти и туроператорите като основен участник във веригата за създаване на стойност в туризма са призвани да играят водеща роля в тази жизненоважна трансформация. Като посредници между туристите и туристическите предприятия туроператорите и туристическите агенти могат да влияят върху избора на потребителите, практиките на доставчиците и развитието на дестинациите.

Проектът ще предостави безплатна техническа помощ за туристически агенти и туроператори, които искат да подобрят своите постижения в областта на устойчивото, което ще предостави възможност на заинтересованите туристически агенти и туроператори да работят за получаване на сертификат Travelife – водещата схема за обучение, управление и сертифициране, специално разработена за туристически агенти и туроператори и подкрепяна в световен мащаб от туристическата индустрия..
В края на проекта се очаква над 175 МСП да се възползват от по-широката програма за пряка финансова подкрепа, разгърната в рамките на този проект.

„Насърчаваме нашите членове да се възползват от възможностите, предоставени от този проект, и да допринесат стъпка по стъпка за по-устойчив туризъм. Като важен участник във веригата за създаване на стойност в туризма, ние носим обща отговорност за управлението на туризма по устойчив начин за настоящите и бъдещите поколения.“, заяви Димитрина Горанова, Председател на АБТТА по време на проведената миналата седмица в София Двадесета Годишна среща на организацията.

Сподели публикацията