Официално: Над 65% спад на туристите в област Варна през март заради COVID-19
Официално: Над 65% спад на туристите в област Варна през март заради COVID-19
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. С 8,6% повече е общият брой на нощувките в област Варна във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г. спрямо същия месец на предходната година. Реализирани са общо 54.9 хил. нощувки, сочи справката на териториалното звено на НСИ. Най-голямо увеличение на нощувките (с 21.9%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общия брой нощувки 33.2 хил. са от български граждани, а 21.7 хил. – от чужденци. През ноември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.6% -на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на български граждани и 14.0% -на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 31.9 и 10.2%.

Виртуози в кухнята от Варна, Добрич и София отварят кулинарна академия в Слънчев бряг

През ноември 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Израел – 4.3 хил., от Германия-3.6 хил., от Турция – 2.9 хил. и от Румъния -1.2 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2019 г. се увеличава с 6.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 25.9 хиляди. От всички пренощували лица 69.6% са българи, като по-голяма част от тях (40.9%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 7.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Израел -17.6%, след тях се нареждат тези от Турция – с 16.2%, от Германия -с 12.9% и от Румъния -с 9.1%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 74.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.8.

Звездите от руския сериал “Кухня” идват на световното за готвачи и бармани в Равда

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2019 г. е 16.1%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди -19.5%, следвана от местата за настаняване с 1 и 2 звезди -15.2% и местата за настаняване с 3 звезди -11.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.8 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди -с 5.8 процентни пункта. Приходите от нощувки през ноември 2019 г. в област Варна достигат 2.8 млн. лв., или с 2.4% повече в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани -с 4.6%, така и от български граждани -с 0.6%. През ноември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата -11.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г.

Диана Михайлова

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията