Българският здравен туризъм – възможност за чуждестранни инвеститори
Българският здравен туризъм – възможност за чуждестранни инвеститори
Slide
Slide
Slide
Slide

София. През септември 2021 година на 3rd International Conference on Research in Management  в Прага  се представят възможностите за инвестиции в България в сферата на здравния туризъм от български експерти от УНСС. През 2022 година тази възможност се застъпва и при провеждане на политиката в областта на туризма в България. Една от инициативите с подобен характер е проведената среща с испански инвеститори в туризма, в която се извеждат възможностите за насърчаване на местни и чуждестранни инвестиции в областта на здравния туризъм у нас. Акцентът е върху четири сезонният характер на българският спа и балнео туризъм, фактът че туризмът е водеща индустрия, както за Испания, така и за България и необходимостта да се компенсира спада заради коронакризата.

Българският здравен туризъм – възможност за чуждестранни инвеститори
Автор на картата д-р Басмаджиева

Подобни двустранни  международни делови комуникации са един от инструментите за привличане на потенциални инвеститори от целия свят  въз основа на идентифициране на ресурсния потенциал на България като дестинация за здравен туризъм, както и развитие й по този вид туризъм от гледна точка на туристическата политика на държавата, основаваща се на Концепцията за туристическото райониране, в която този вид туризъм е приоритетен за седем от общо деветте обособени туристически района.

България следва да се насочи към устойчиво управление на туризма, в частност на здравния туризъм. Това би могло да включва множество мерки, свързани с външния маркетинг на дестинацията, продуктовата политика, както и други дейности, като например насърчаване на инвестициите и други подпомагащи мерки за развитието на здравния туризъм в страната с цел привличане на международни туристи. Всеки от видовете здравен туризъм отговаря на нуждите на потребителите в различни етапи на постигане на благоденствие, а именно: превенция; възстановяване на жизнените сили/ рекреация; лечение при проблеми и заболявания; възстановяване след разрешаване на здравословен проблем; баланс между ум, дух и тяло.

Експерти и представители на туристическата индустрия се събраха на първата национална конференция за здравен туризъм в Албена

Аргументи в подкрепа на тази теза са положителното влияние на някои обществено-политически фактори като  членството на България в ЕС, НАТО и Световната туристическа организация, членство й във Валутния борд. Други фактори в подкрепа на конкурентната цена за правене на бизнес в България са 10% корпоративен и частен данък,  0% корпоративен данък в зони с висока безработица, конкуренти наеми за офиси и ниски цени на комунални услуги. На следващо място може да се отбележи стратегическата географска позиция и достъп до пазарите на Европейския съюз, Турция/Близкия изток. А на четвърто място е образованата работна ръка с конкурентна цена на труда, високо квалифицирана в туризма, с многоезична подготовка за средно и високо ниво на обслужване в туристическите обекти.

България разполага с 58 балнеолечебни курорта, 55 климатични планински курорта и 48 климатични морски курорта. Като според природните си лечебни ресурси здравните ни курорти могат да бъдат разделени на няколко основни вида:

  • бани, използващи лечебни минерални води, торф и кал; –
  • климатични курорти, основаващи се или на морска вода и крайбрежен лечебен климат (с. Влас), или на планински лечебен климат;
  •  здравни курорти от смесен тип, използващи разнообразни комбинации от природни лечебни ресурси като минерална вода и лечебен климат (гр. Сандански и Велинград) или морски климат и лечебен торф или кал (гр. Поморие).

България е сред водещите страни в ЕС според броя на практикуващите лекари и според броя зъболекари на 100 000 души от населението. В България разходите за труд са сред най-ниските в Европа, което е основната причина за конкурентните цени на медицинските услуги.

Сапарева баня ще е домакин на Годишния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм

Конкурентните предимства на България като дестинация за здравен туризъм от гледна точка на ресурсната й осигуреност, добрите традиции в здравеопазването, стратегическото й разположение, както и туристическата й политика в подкрепа на развитието на здравния туризъм се представят по-подробно в статията Bulgarian Health Tourism Competitive Advantages Opportunity For Foreign Investors, в която се предлага и иновативен подход за макретинговото управление на туристическите райони специализиран по здравен туризъм в България с цел насърчаване на инвеститорите. 

Автори: проф. д-р Мариана Янева и д-р Стилияна Басмаджиева,

катедра “Икономика на туризма”, УНСС

Сподели публикацията