Slide
Slide

Добрич. Проектът е на стойност 369 936.00 лв. и се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Той предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021. Центърът ще работи активно в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

До края на месец декември 2018 г. Община Добрич изпълни проекта „Развитие на Областен информационен център Добрич“ с бюджет близо 300 000 лв. Проектът пряко повлия на  потенциалните бенефициенти и широката общественост на територията на област Добрич, управляващите органи, междинните звена на програмите, като осигури безплатна и достъпна информация относно възможностите за финансиране по Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове, осигури публичност и прозрачност при реализиране на програмите. Със средства по проекта бяха организирани и проведени 79 публични информационни събития с участието на над 2600 потенциални бенефициенти; разработени са и разпространени над 50 вида информационни и рекламни материали – ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др., които осигуриха актуална и навременна информация относно възможностите за финансова подкрепа със средства от ЕСИФ. Освен това са организирани и проведени 3 кампании, като част от общите национални инициативи на мрежата от 27 информационни центъра в България.

  • Харесай страницата на BGtourism.BG и във фейсбук ТУК, за да научавате по-бързо новините ни!
  • Изпращайте снимки и информация на office@bgtourism.bg по всяко време!
Сподели публикацията