Международна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред туризма“ събра онлайн 173 участници от 28 страни
Международна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред туризма“ събра онлайн 173 участници от 28 страни
Slide
Slide
Slide
Slide

Велико Търново. Във Великотърновски университет се състоя официалното откриване на Международна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред туризма“. Неин ежегоден организатор е катедра „Туризъм“ при Стопански факултет, а тази година основен съорганизатор е Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Форумът набира все по-широка популярност не само сред научните среди у нас и в чужбина, но и сред национални институции, публични и частни структури.

Официално откриване на конференцията от името на Министерство на туризма на България, направи проф. Мариела Модева. Тя поздрави организатори и участници и изрази надежда, че с помощта на научни форуми като настоящия, както и чрез внедряване на нови адекватни модели на работа, браншът ще  преодолее успешно кризите, които го съпътстват. Министър Модева призова за обединяване на усилията на всички заинтересовани страни в сектора в името на регионалните и национални икономически интереси.

Министърът на туризма Христо Проданов откри Българо-полски бизнес форум във Варшава

В събитието участие взе и Българският съюз по балнеология и СПА в лицето на  Цветина Иванова. Те поздрави организаторите от името на г-жа Сийка Кацарова – вицепрезидент на ESPA и председател на BUBSPA, като акцентира върху значимостта на балнео и СПА програмите, които българските хотелиери предлагат за превенцията на населението и преодоляване последствията от Ковид кризата.

От името на ректора на Великотърновски университет проф. д-р Христо Бонджолов и лично от свое име, участниците приветства доц. д-р Димитър Симеонов. Той не скри удовлетвореността си, че настоящият форум продължава да се организира и във времена на криза, като при това се превръща в център на световната научна мисъл. В контекста на туризма, който е традиционно силен отрасъл на Велико Търново, доц. Симеонов подчерта успеваемостта на Великотърновския университет и катедра „Туризъм“ в подготовката на качествени кадри за управление на процесите в него. „Ние вярваме, че с подкрепата на Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката, катедрата ще продължи да привлича студенти, които ще имат възможност да се обучават и в държавна поръчка, за да поддържа отличното ниво на подготовка на кадрите в региона“, подчерта още проф. Симеонов.

Реплики на предмети от Варненското златно съкровище представя изложба в Народното събрание

Чл. кор. проф. Николай Милошев, директор към НИГГГ към Българска академия на науките упомена значимостта на туризма като икономическа дейност, съставляващ над 40% от общия дял на износа на услуги за България. Той акцентира на сложността на обстановката за неговото по-нататъшно развитие на национално и световно ниво и призова за обединяване на усилията на местна и централна власт, бизнес, образование и наука с цел развитие на сектора.

Своето приветствие отправи и ръководителят на катедрата по туризъм при ВТУ доц. д-р Венцислав Статев, който изтъкна факта, че участниците в настоящото издание на конференцията са от всяка точка на земното кълбо, което е ясен знак за това, че дискусията се провежда не на национално, а на световно ниво. Той призова форумът да бъде проведен с нужната аргументираност на посланията на учените, както и с подобаващи разбиране и толерантност към мнението на останалите участници.

Освен фактът, че в настоящото издание на международната научна конференция участие взимат 173 участници от 28 страни, това, което прави събитието значимо е участието на изтъкнати учени, сред които е професор Колин Майкъл Хол. В световната ранглиста на учените той е номер едно за област „Туризъм“ и е в първите 2% от учените в света от всички научни области. За първи път учен от такъв ранг участва в научно събитие в България.

Научните разработки на участниците в конференцията се публикуват в сборник, който ще бъде предоставен на Министерство на туризма за генериране на ценни изводи и обобщения от представените теми. Същият се предоставя и на страницата на международната научна конференция на катедрата по туризъм към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е на свободен достъп.

Сподели публикацията