Slide
Slide

София. След новите назначения, които вече са факт, управленският екип на „СОФ Кънект“, оператор на летище София, е напълно завършен и готов за действие.

Анелия Димова

Новите членове на „СОФ Кънект“ са: Анелия Димова, която заема позицията директор „Човешки ресурси“. Дългогодишният ѝ опит в областта ѝ помага при изпълнение на сегашните ѝ отговорности по преструктуриране и разработване на политики, свързани с персонала, както и тяхното прилагане.

Лионел Можие, технически директор е ключова фигура за изпълнение на Генералния план за развитие на летището. Французинът е натоварен с отговорността по въвеждането на всички технически аспекти на проекта и поддръжката му, включително оценката на капиталовите разходи и прилагането на летищни технологии, като същевременно управлява цялостното разпределение на пространството и въпросите, свързани със сградния фонд.

Лионел Можие, технически директор

Сред последните назначения в „СОФ Кънект“ е и Димитър Биков, който е ръководител на отдел „Маркетинг и бизнес развитие“ на летище София. Работата на неговия екип има за цел да доразвие мрежата от въздушни маршрути на столичното летище и да въведе нови стратегически бизнес възможности.

Димитър Биков, ръководител „Маркетинг и бизнес развитие„

Нов член на екипа на „СОФ Кънект“ е и Павлин Коджахристов, който заема позицията специалист „Корпоративна сигурност“. С 27 години опит на различни позиции в  системата на МВР, завършени обучения в United States Department of State Bureau for International Narcotics  and Law Enforcement Affairs, както и в школите на китайската и на иранската национални полиции и др., Коджахристов е предпочитан избор в областта на корпоративната сигурност за много компании.

Павлин Коджахристов, специалист „Корпоративна сигурност“

Доктор по криминология, главен асистент в Русенския университет и хоноруван преподавател в други университети в България. B „СОФ Кънект“ той ще отговаря за идентифициране, оценка и превенция на рисковете с цел осигуряване на стабилността на компанията и гарантиране непрекъсваемост на бизнеса.

В редицата на новодошлите е и Росен Бъчваров, който се присъедини към компанията с амбициозната цел да управлява връзките с институциите и медиите, като покрива всички аспекти на корпоративните комуникации, включително разработването на съответната стратегия и нейното последващо изпълнение.

Росен Бъчваров, връзки с институциите и комуникации

Като директор „Връзки с институциите и комуникации“ негова отговорност ще са общественият облик на компанията и нейните вътрешни и външни корпоративни връзки.

Новоназначенията се вписват в един добре функциониращ международен екип от признати професионалисти, в който лидерската позиция е за Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на летище София.

Хесус Кабайеро, изпълнителен директор

Той има богат опит в летищното управление. Бил е начело на летищата в Мелила и Севиля. По време на неговия управленски мандат летище Севиля получава две различни награди в последователни години – „Най-добро регионално летище в Европа“ и „Най-добро регионално летище в света“. Кабайеро, поема настоящата си позиция в стратегически за развитието на летище София момент.

Жозеф Бу Надер е главният стратегически директор на „СОФ Кънект“. Той е с над 11-годишен професионален опит в областта на финансите, транспорта и инфраструктурните инвестиции.

Жозеф Бу Надер, главен стратегически директор

Заемал е различни ръководни позиции във VINCI Airports – първият частен летищен оператор в световен мащаб, където е отговарял за придобивания на 5 летища от 4 държави, разположени на 3 континента.

Всъщност Жозеф е добре познат от 7-месечния си мандат като заместник-изпълнителен директор на летище София /април – октомври 2021 г./. Настоящите му задължения включват ръководене на мултифункционални проекти, разработване на бизнес стратегии, изграждане и прилагане на план за създаване на добавена стойност, съчетано с консултиране на изпълнителния директор в ежедневните му стратегически и оперативни решения.

Сегашният заместник-изпълнителен директор на летище София е Емил Стефанов, който неотдавна пое поста от Жозеф Бу Надер. Емил е човек с визия и широк спектър от професионални интереси и компетенции, обхващащи повече от 25 години опит на мениджърски позиции в световни марки за търговия на дребно и едро.

Емил Стефанов, заместник изпълнителен директор

Негова страст са стратегическото планиране и развитието на бизнеса за осигуряване на значителни приходи. Професионалното му вдъхновение е свързано с изграждането на високоефективни и мотивирани екипи.

Илия Кардашлиев в качеството си на главен финансов директор на летище София и член на Управителния съвет на „СОФ Кънект“ АД, е успешен професионалист и сертифициран финансов анализатор (CFA) с 15-годишен опит в международно признати компании за данъчни, одиторски и финансово-консултантски услуги. Работил е и в Европейската банка за възстановяване и развитие.

Илия Кардашлиев, главен финансов директор

Неговият международен опит в областта на финансите, съчетан с отличните му аналитични и организационни способности и целеустременост, дават предимство на всяка компания и всеки работен екип.

„СОФ Кънект“, зад която стои глобалния инвеститор Meridiam, залага на опита на Munich International Airport като летищен оператор на единственото 5-звездно европейско летище.

Представяме ключовите лица, които пренасят немското ноу-хау на българска авиационна почва.

Първо, д-р Хеннинг Фистерер е главен оперативен директор на летище София и член на Управителния съвет на „СОФ Кънект“ АД.

Хеннинг Фистерер, главен оперативен директор

Заемал е висши ръководни позиции в областта на летищните операции и притежава повече от 25 години международен опит в големите разпределителни летища. Изпълнявал е консултантски функции в множество други летища в Европа, Азия, Близкия изток и Африка. Професионалните компетенции и отговорности на Хеннинг се простират от управлението на летателното поле, спазването на изискванията за безопасност, преминава през планирането на извънредни ситуации и управлението на кризи и достига до лидерството и управлението на хора в мултикултурна среда.

Друг ценен принос на Munich International Airport към екипа от лидери на „СОФ Кънект“ е Кристиян Стошек на позицията му на главен директор „Трансформация“ и изпълнителен директор „Наземно обслужване“.

Кристиян Стошек, главен директор „Трансформация“ и изпълнителен директор „Наземно обслужване“

Той е свързващият елемент между вече започналия процес на бизнес развитие на летище София и хората като основен актив на компанията.

Доказаният опит на Кристиян включва успешното му лидерство в авиационния и летищния бизнес, стимулирането на устойчив растеж и промяна. Той има доказан опит в областта на аеронавигационното обслужване, експлоатацията на авиокомпании и летища, летищната сигурност, наземното обслужване, управлението на процеси и проекти, лидерството и мениджмънта на различни позиции. Като член на управителния съвет на летище Мюнхен той успешно управлява програмата „5 звезди“ при сертифицирането му.

Маркус Шпан е главен търговски директор на „СОФ Кънект“. Със своя опит в прилагането на мащабни търговски програми и значително увеличаване на приходите на летищата при мащабни търговски трансформации, той си е спечелил репутацията на човек, който подобрява както приходите на летищата, така и удовлетвореността на пътниците.

Маркус Шпан, главен търговски директор

Редицата от мениджъри на Munich International Airport завършва с Михалис Сенис, директор „Дигитална трансформация“ на „СОФ Кънект“.

Михалис Сенис, директор „Дигитална трансформация„

Михалис е висококвалифициран, отдаден и ентусиазиран професионалист с 23-годишен корпоративен опит в изпълнението на многомилионни международни съвременни технологични програми, оказващи положително въздействие върху всички оперативни аспекти на компанията. В момента отговаря за дигиталната трансформация на летище София в съответствие с проекта за развитие на столичното летище като един от основните международни входове към страната.

Има много предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати с увереност от мениджърския екип на „СОФ Кънект“. Доказаните професионалисти успешно ще преодолеят всяко едно от тях, а това ще осигури обществени и икономически ползи за общността и ще спечели одобрението на международното авиационно общество.

Сподели публикацията