София. Бул. „Мария Луиза“ в София да стане предимно пешеходен от Централната гара до Лъвов мост, а в следващ етап и до площад „Св. Неделя“. Това е една от целите на проекта за обновяване на Предгаровия площад, обсъден на Общинския експертен съвет по устройство на територията към направление „Архитектура и градоустройство“, съобщава Дневник.

Идейният проект е на архитектурно студио „А и А Архитекти“ с водещи арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев. Те спечелиха конкурса на Столичната община и фондация „Визар“ за втори градски център през 2018 г. Проектът бе премиран от жури с председател арх. Данте Белини, защото развива цялостна концепция за оживяване на зоната около Централната гара и предлага решение за пробив с тунели и естакади под и над жп линиите към неусвоените северни територии.

Зелен площад пред Централна гара

Уличните платна на бул. „Мария Луиза“ пред гарата ще се свият двойно, като за автомобилното движение ще остане само сегашното северно платно. Южното ще бъде превърнато в озеленено парково пространство за пешеходци.

То ще се развие в посока Лъвов мост. До там автомобили ще се движат само в сегашните локални платна на булеварда. Средата му ще се преобрази в широк линеен парк с пешеходни и велоалеи.

Пешеходни и велоалеи в средата на бул. „Мария Луиза“, засега от гарата до Лъвов мост.

Трамваят по бул. „Мария Луиза“ засега се предвижда да остане в обособено трасе в средата на линейния парк.

Естакада при Сточна гара ще насочва колите северно от Централна гара

Автомобилният поток от надлез „Надежда“ по бул. „Мария Луиза“ към центъра ще завива по бул. „Хр. Ботев“. Трафикът в обратната посока – към „Надежда“ и Илиянци ще минава по бъдеща естакада на Сточна гара с пробив на бул. Данаил Николаев“ до връзка с бул. „История славянобългарска“, който е зад жп гарата.

Пешеходна зона от НДК до Централна гара

Концепцията на обсъждания проект е линейният парк по бул. „Мария Луиза“ в първата фаза да стига до Лъвов мост и в по-късен етап да стигне до площад „Св. Неделя“. Заложената тенденция е бъдещият „зелен“ булевард да се насити с много магазини и заведения и така да се превърне във втора „Витошка“, коментираха архитекти, присъствали на обсъждането в Експертния съвет.

Тогава трамваят постепенно ще загуби смисъл, тъй като отдолу върви вторият лъч на метрото и така ще се оформи плавна туристическа пешеходна зона в паркова среда от Централна гара до НДК.

Проектът на студио АиА Архитекти разработва и амбициозната задача за свързване на пространството северно от Централна гара с пробив на ул. „Опълченска“ чрез тунел под жп релсите. Така тя ще се свърже с бул. „История славянобългарска“.

Целта е най-сетне да се усвоят огромните пустеещи пространства северно от Централна гара. В голямата си част те са общинска собственост и могат да станат поле за сериозни строителни инвестиции.

Подлезите ще се превърнат в паркинги

„Сега хората са под земята – в тъмни и миришещи подлези, а автомобилите се разхождат отгоре в градското пространство, където е мястото на хората. Търсим начин да обърнем този модел, защото градът е за хората, а не за автомобилите“, разясни веруюто си арх. Захариев при спечелването на конкурса.

Огромните подземни пространства на Предгаровия площад ще сe превърнат в паркинги, но там в момента има много частни имоти. Предстои Столичната община да преговаря със собствениците им за отчуждаване или замяна, за да се оползотворят пустеещите сега мрачни подлези.

Планира се концертна зала с 2000 места срещу Централна гара

Част от цялостното решение на Предгаровия площад е проектирането на трите квартала южно от него, в посока центъра до Центъра по хематология, между бул. „Мария Луиза“ и бул. „Хр.Ботев“ Там сега собствеността е смесена – общинска и частна. Столичната община ще търси инвеститор за публично-частно партньорство, който да изгради там отдавна исканата от музикалните среди модерна концертна зала за 2000 души.

Срещу Централна гара общината ще има 80-метрова административна сграда, а до нея ще е концертна зала, също общинска, визуализация.

Общината ще има 80-метрова сграда там

В трите квартала се предвижда застрояването да е много плътно – подготвяният план дава 80% застрояване и 20% озеленяване и то покривно. Разрешената височина се предлага да е до 80 м за общинска административна сграда, 45 м – за жилищна сграда и 23.5 м за концертната зала.

Предстои Общинският експертен съвет по устройство на територията, ръководен от главния архитект на София Здравко Здравков, да предложи някои корекции, които да влязат в идейния проект. След това ще има обществено обсъждане и накрая крайният вариант на разработката ще послужи на Столичната община за изготвяне на задание за нов Подробен устройствен план на Предгаровия площад от ул. „Опълченска“ до Лъвов мост.

Очаква се в мандата на следващия Столичен общински съвет проектът за Предгаровия площад и бул. „Мария Луиза“ да се гласува и да започне реализацията му.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA