Парад на лалетата още през март в Балчик, над 130 000 пролетни цветя ще разцъфтят в Ботаническата градина
Парад на лалетата още през март в Балчик, над 130 000 пролетни цветя ще разцъфтят в Ботаническата градина
Slide
Slide
Slide
Slide

Балчик. Над 130 хиляди пролетни цветя ще разцъфтят в Ботаническата градина в Балчик, съобщава Радио Варна. Парадът на лалетата започва още през март в Университетска ботаническа градина – Балчик. За­са­де­ни са над 60 000 лу­ко­ви­ци от 127 сор­та. 63 от тях са но­ви за гра­ди­на­та. 14 са се­лек­ции, кои­то ще бъ­дат ви­де­ни за пръв път в Бъл­га­рия, ня­кои от кои­то един­стве­но в Бал­чик, съобщиха от ведомството към Софийския университет.

СнимкаВ гру­па­та на малките ла­ле­та Кауф­ма­ниа­на бу­дят ин­те­рес най-ра­но цъф­тя­щи­те три сор­та –The first, Corona и Giuseppe Verdi. При бла­гоп­рият­но вре­ме цветовете им може да се покажат през март. Друго ниско ранно лале, от групата кичести, е сор­тът Redwood.

От рес­ни­чес­ти­те ла­ле­та звез­да­та е Queensland (Крал­ска зе­мя), кое­то се очак­ва да по­да­ри свои­те цве­то­ве през май. В то­зи пе­риод кон­ку­рен­ция­та ще бъде най-силна. Любителите на красивите цветя ще могат да видят познатите папагалски лалета, нови сортове в модерното черно (Black Parrot). През май ще цъф­не и Sensual Touch (Неж­но до­кос­ва­не) в оран­же­во-ка­фя­во.

Над 71 000 други про­лет­ни цветя ще разцъфтят в Ботаническата градина в Балчик, сред кои­то различни видове не­заб­рав­ки, па­рич­ки, ка­рам­фи­ли, теменуги, ири­си, зюм­бю­ли, нар­ци­си. Те ще покажат красотата си в разнообразие от цветове и форми.

Сподели публикацията