София. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември
2022 г. е 2 522.5 хил., или с 24.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 422.3 хил. нощувки, а българските – 1 100.2 хиляди.

През септември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.5% от общия брой нощувки на чужди и 42.6% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.7% от нощувките на чужди и 25.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.8 и 31.7%.

Нова рубрика в Bgtourism.bg разкрива възможностите и готовността на Катар за световното първенство по футбол

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2022 г. се увеличава с 26.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 781.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2022 г., са 434.5 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 346.5 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 75.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2022 г. е 28.3%, като се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение със септември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 35.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24.1%, и с 1 и 2 звезди – 18.4%. 

В Банско дадоха старт на кулинарния месец в СПА Ризорт “Св. Иван Рилски”

Приходите от нощувки през септември 2022 г. се увеличават с 39.3% в сравнение със септември 2021 г. и достигат 165.8 млн. лв., като 103.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 62.8 млн. лв. – от български граждани.

През септември 2022 г. в страната са функционирали 3 124 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), със 134.2 хил. стаи и 303.2 хил. легла в тях. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 19.6%, а броят на леглата в тях – с 18.6%.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA