Варна. Историята на Варненска туристическа камара (ВТК) започва през далечната 1991 година, когато 35 фирми от държавния и частния бизнес решават да учредят втората неправителствена туристическа организация в България. Учредителното събрание се провежда на 6 август 1991 г. в хотел „Черно море“. Приет е устав, избран е 9-членен управителен съвет. За председател е избран Димитър Димитров, за първи зам.-председател – Ангел Николов и за зам.-председател- доц. д-р Марин Нешков. Председател на Контролната комисия е доц. Елена Атанасова. За секретар, а по-късно и за гл. секретар е назначен Георги Шипковенски.

Съгласно устава на организацията, основните ѝ цели да защитава интересите на членовете и развитието на туризма във Варненския регион. Първият 3-годишен период е времето за укрепване на организацията, на нарастване на нейния членски състав и авторитет. Географският обхват се разширява и в камарата се включват фирми от Добрич, Силистра, Шумен, Балчик, Пловдив, София (понастоящем камарата обединява 60 члена). ВТК започва реалната си дейност по промоцията на Варна като туристическа дестинация. Организирана e мащабна ПР-кампания, при която са поканени журналисти от водещи западни туристически издания.

От 1998 г., с приемането на Закона за туризма (ЗТ),  ВТК става член на Националния съвет по туризъм и има възможност пряко да участва в разпределянето на средствата за национална реклама, да взаимодейства с органите на централната и местната власт при изработването на нормативната уредба на отрасъла (наредби за лицензиране и категоризиране, ЗТ), да участва в решаването на възлови проблеми за отрасъла – ДДС, концесии, визи, курортни такси и пр. ВТК успешно партнира с общината и общинския съвет за определяне курортната такса и взаимодейства с контролните органи на централно и местно равнище. Варненската туристическа камара участва в разработването на Националната стратегия за екотуризъм.

През януари 2005 г. се провежда Общо отчетно-изборно събрание на камарата, което избира нов председател – доц. д-р Марин Нешков и 11-членен състав на Управителния съвет, като е гласувано Димитър Димитров да остане пожизнен „почетен председател”.

През април 2014 г. Общото събрание избира за председател Жельо Душев, а проф. д-р Марин Нешков става пожизнен „почетен председател”.

Към днешна дата управителният съвет на Варненска туристическа камара, избран на Общото отчетно-изборно събрание на 30 януари 2020 г. е в състав: Илин Димитров – председател на ВТК; Людмила Ненкова – заместник-председател на ВТК; Георги Филипов –  председател на „Асоциация за реклама и комуникации в туризма“; Донка Георгиева – АБ Травел ООД; Елена Косева – изпълнителен директор на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД; Илия Раев – председател на ОС на БЧК – Варна; Йовка Иванова – Клуб Магелан ООД; Калин Сутев – Дестинейшън туристик сървисиз; Маргита Тодорова – Албена АД; Проф. д-р Стоян Маринов – Декан на факултет „Управление“ в ИУ – Варна; Христина Неделчева – председател на Съюза на екскурзоводите в България; почетен председател: Проф. д-р Марин Нешков. Контролен съвет – Светлозар Златев – председател; Снежина Кадиева; Миролюб Адамов – членове и главен секретар: Севдалина Чакърова.

Илин Димитров – председател на ВТК

За периода си на съществуване Варненска туристическа камара е инициатор и участник в множество важни за развитието на туризма във Варна и България проекти. Ето и някои от тях:

През 1992 г. се провежда първият „Панаир на туризма и свободното време“, като организатори са “Турекспо-Варна“ ООД и Варненската туристическа камара (ВТК) с партньорството на Министерството на икономиката и община Варна. Форумът се организира в Двореца на културата и спорта. Участие с щандове вземат всички големи общини, туристически комплекси, туроператори, фирми обслужващи туризма, а в дискусионния блок се канят както изявени научни работници в областта на туризма, така и общински и държавни институции.

Това е второто най-голямо туристическо изложение в България, което се провежда ежегодно до 2008 г., когато ВТК продава дяловете си в „Турекспо-Варна“ АД, но инициативата продължава под нова форма, а именно „Черноморски туристически форум – Варна“. Първият форум през 2008 г. се организира съвместно с Българската патриаршия, Варненската и Великопреславска митрополия, Община Варна и Държавната агенция по туризъм, под патронажа на Негово Светейшество Патриарх Максим, и е на тема „Религиозен туризъм“.

Черноморският туристически форум се провежда без прекъсване вече 14 години, като последните две издания бяха в хибриден присъствено-онлайн вид, поради ограниченията с пандемичната обстановка.

В периода април – декември 2001 год. Варненската туристическа камара стартира собствено ТВ-предаване по Телевизия “РИНГ ПЛЮС” с периодичност два пъти в месеца и национален обхват.

От 2008 г. до 2011 г. на Варненска туристическа камара е възложено управлението на Общинския туристически информационен център, който през 2013 г., преминава на директно управление към създадената дирекция „Туризъм“ към община Варна.

През 2011 г. се издава списание „Туризъм и култура”, съвместен проект, реализиран с община Варна по линията на публично-частното партньорство. Списанието е предназначено за работещите в сферите на културата и туризма във Варна и региона, но е обърнато и към широк кръг читатели чрез намиране на баланса между научното и популярното в неговото съдържание. За съжаление поради структурни промени в Община Варна след първите два броя е преустановено финансирането му.

През 2011 година се провежда и първо издание на „Кулинарна изложба“, която преминава в „Кулинарен фестивал – Да споделим Никулден“, организирана от Варненска туристическа камара и община Варна.

В кулинарното състезание се представят ресторанти, отбори на учебни заведения, читалища и индивидуални участници. От 2017 година проявата се организира с благотворителна цел и подпомага Дома за стари хора „Гергана“.

Екип от Варненска туристическа камара участва в разработването на програмата за устойчив туризъм на Община Варна за периода 2007– 2013 г., 2014– 2020 г., 2021 – 2030 г., както и в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Варненската туристическа камара става на 30 г., заедно с Икономически университет организира кръгла маса

На 29 май 2014 г. Варненска туристическа камара съвместно с представителите на 14 браншови туристически организации и генералният секретар на Световната организация по туризъм – професор Талеб Рифай участват в подписването на Глобалния етичен кодекс на Световната организация по туризъм. Настоящият генерален секретар на СОТ Зураб Пололикашвили изпрати поздравителен адрес и специално видеообръщение към членовете на ВТК по случай 30 години от нейното създаване.

От особена важност при поставяне и решаване на въпроси от интерес на всички туристически фирми е тясното взаимодействие и отлично партниране с другите неправителствени организации в областта на туризма – Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, Съюза на екскурзоводите в България, възобновилата дейността си ВАсТА, Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток”, Съюза на хотелиерите, Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци, Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите, Асоциацията за реклама и комуникации в туризма, Съюза за стопанска инициатива, Алианс Българско Черноморие и др.

Черноморският туристически форум е едно от емблематичните събития на ВТК

След 30 достойни за уважение години Варненска туристическа камара продължава да следва девиза си „Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно“. Затова нейните приоритети ще бъдат насочени към консолидиране на бизнеса в региона, осъществяване на взаимовръзки с училища и обучаващи институции в страната за решаване на проблема с кадрите, организиране на обучения на членовете, подобряване на обслужването чрез разглеждане и прилагане на чуждестранен опит, изработване на национална платформа за свързване на работещите, учащите и бизнеса, оказване на помощ при дигитализацията на сектора, участие в европроекти, подкрепа на дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата на българските курорти, участие с експертиза в изработване на стратегии за развитието на сектора от национално и местно значение.

„Знаем къде искаме да стигнем през следващите 30 години, надяваме се с обединени усилия да надградим постигнатото с нови, интересни и общополезни инициативи“, споделят от организацията, която честити празника си на всички настоящи и бъдещи членове на Варненска туристическа камара!

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA