Сандански, снимки Руслан Йорданов
Slide
Slide

Сандански. Кръгла маса на тема „Иновации, екстраверсия и Корпоративна социална отговорност в хотелиерството“ ще се проведе на 16 март – от 10 часа, в Сандански.

Събитието е част от проекта CapTour  – “Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона” с подписан ДБФП № B6.3a.29/06.05.2021 г.,  който се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

Форумът е първият от трите планирани кръгли маси за бранша в област Благоевград, а другите две ще бъдат насочени към ресторантьорите и туроператорите. Целта на събитието е укрепване на бизнес възможностите в сектор „Хотелиерство“ в Трансграничния регион, съобщават организаторите от Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Сандански, съвместно с Дрийм Тейл Гейминг ООД. Домакин на кръглата маса ще бъде СПА хотел Свети Никола.

Най-важните новини от туризма в община Сандански следете тук

Трансграничният проект е на обща стойност 580 хиляди евро и ще бъде реализиран в рамките на две години. Партньори са: Федерацията на хотелиерите в Гърция, гръцкият университет на регион Македония /Комитет за научни изследвания/ – Катедра „Счетоводство и Финанси“, Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански – България, и Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори – България. Предстоят семинари, уоркшопове и индивидуални консултации.

Фокусът в този проект е върху малките и средни предприятия (МСП) в туристическата индустрия, тъй като тяхното място и роля в туристическата и хотелиерската индустрия имат голямо влияние върху социално-икономическото развитие на трансграничния район.

ПРОГРАМА

Място на провеждане на събитието: Конферентна зала в СПА хотел Свети Никола
Час Тема Презентатор
10.00 – 10.30 Регистрация на гостите, Welcome coffee.
10.30 – 10.45 Откриване на събитието.

Представяне на проекта, цели на събитието. Представяне на гостите.

Проектен екип

Консултантски екип

10.45 – 11.15 Дигитализация в хотелиерството – дигитален маркетинг (канали за продажба, букинг енджин, ченъл мениджър). Представител на фирма за хотелски софтуер
11.15 – 11.30 Цифрови системи за управление на местата за настаняване.

 

Представител на фирма за хотелски софтуер
11.30 – 11.45 Интегрирани биометрични заключващи системи Представител на фирма за заключващи системи
11.45 – 12.00 Зелени практики в хотелиерството – стъпки за премахване на пластмасата. Проектен екип
12.00– 12.15 Цели, приоритети, модел на сътрудничество между общинска администрация, бизнес и НПО в две съседни общини. Представител на Община Струмяни
12.15 – 13.00 Отворена дискусия Модератор
13.00 – 14.00 Кетъринг (Обяд)
14.00 – 14.15 Аутсорсинг на услуги в туризма.

Възможности за създаване на публично-частни партньорства.  Правни аспекти.

Консултант
14.15 – 14.40 Партньорство с общински власти, бизнес и НПО – инициативи, комуникация, най-често срещани затруднения. Председател на СХРТ Сандански
Час Тема Презентатор
14.40 – 15.00 Добри устойчиви практики във взаимоотношенията между публична власт, НПО сектор и бизнеса.

 

МИГ Сандански.
15.00 – 15.30 Корпоративна социална отговорност в хотелиерството.

 

Представител на хотел
15.30 – 16.00 Кафе – пауза
16.00 – 16.45 Отворена дискусия Модератор

 

16:45 Заключителна думи Модератор

 

Тел. за контакт и записване: 0879 18 7774

e-mail за записване: ahrt_sandanski@abv.bg

Сподели публикацията