София. Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за част от морски плаж „Червенка“ в община Созопол, за морски плаж „Кабакум – юг“ в община Варна, както и за морски плаж „Камчия Север 3″, морски плаж „Камчия – Север 4″ и морски плаж „Камчия – Север 5″ в община Аврен. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за  „Червенка“ е 12 649,65 лева без ДДС, за „Кабакум – юг“ – 86 112 лева без ДДС, а за „Камчия Север 3″,  „Камчия – Север 4″ и „Камчия – Север 5″ – 32 185,72 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA