Slide
Slide

Русе и регионът не са достатъчно разпознаваеми за румънските туристи. Това е установило експертно проучване на Бизнесцентъра за подпомагане на малки и средни предприятия и техни румънски партньори.

Русе. Експертите са установили като съществен недостатък, че туроператорите в Русе не са достатъчно инициативни. Фирмите, които посрещат корабите с чужди туристите, използват набраната от социализма инерция и не разработват нови варианти за дестинации, съобщи БНТ. Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнесцентър за подпомагане на малки и средни предприятие-Русе:

Не се правят достатъчно неща, които могат да накарат туристите да оставят финансов ресурс тук – те идват, гледат в такива времеви интервали, в които дори магазините не са отворени.

Бизнесцентърът в Русе в партньорство със сродни организации в Гюргево са разработили обща туристическа стратегия за граничния регион, която популяризира най-привлекателните места от двете страни на река Дунав. Тя е направена така, че ако туристите посетят Басарбовския скален манастир до Русе, след това вниманието им да се пренасочва към манастира Комана – до Гюргево.

Катя Горанова: Те са с частично препращане и към Румъния, т.е. продуктът е такъв, че, който иска да види нещо, да има идея, че там също има аналогична възможност.В същото време чуждите туроператори посочват като проблем обраслите с треви и храсти пътеки по някои от забележителностите в региона.

Сподели публикацията