София. Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева проведе работна среща за актуализиране на Плана за развитие на здравния туризъм за периода 2020 – 2025.  Документът бе разработен през 2019 г., но по него не са реализирани дейности впоследствие. Основната му цел е България да се превърне в туристическа дестинация със силно развит дял на здравния туризъм и балансирано развитие на всички разновидности – медицински, балнеотуризъм, спа, уелнес и таласотерапевтичен туризъм.

Предвид настъпилата световна пандемия от COVID-19 е наложителна актуализацията на документа спрямо новите реалности. В тази връзка със заповед на министъра на туризма бе създадена работна група, като в нея са включени експерти от министерството на туризма, заместник-министри на здравеопазването, както и представители от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Национална асоциация по СПА и Уелнес туризъм, Национално сдружение на частните болници, Български зъболекарски съюз, Българска болнична асоциация, Национална спортна академия „Васил Левски“, Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна и Международно висше бизнес училище.

Здравният министър обяви какво ще се случи при нова COVID вълна и ако страната ни влезе в жълтата зона, той представи План за действие

„Този сектор от туризма има изключително голям потенциал, а в условията, в които се намираме през последната година и няколко месеца, има още по-голяма преспектива“, заяви заместник-министър Стоева. Според нея работната група трябва да реши, с оглед на новата ситуация, какво може да се промени или добави, за да се пристъпи към реално изпълнение на плана.

От своя страна заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров поясни, че медицинският туризъм касае краткосрочни интервенции, като тези дейности имат перспектива за развитие у нас, тъй като в България има много елитни болници с добри специалисти.

Участниците в работната група се споразумяха да се запознаят подробно с плана и да предоставят своите експертни становища по темата, така че да се извлекат възможно най-много ползи от него и да се постигне крайната цел, а именно – популяризирането на страната ни като дестинация за здравен туризъм.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията