Slide
Slide
Slide
Slide

CapTour

An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region

Сандански. Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански ще проведе две кръгли маси в рамките на проект CapTour. Първата е насрочена за 14 юни – от 10 часа, и е насочена към сектор „Ресторантьорство“ в област Благоевград. Участници в събитието могат да бъдат заинтересовани страни, служители и представители на ресторантьорския бизнес, бъдещи предприемачи (включително стартиращи фирми) в сектора и др. Вторият форум ще се проведе на 15 юни – от 10 часа, а събитието е насочено към всички участници в областта, които имат пряко отношение към сектор „Туроператорска дейност“. Домакин на кръглите маси ще е хотел „Спартак“ в Сандански (адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. Македония №1.

Припомняме Ви, че Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, в партньорство с Федерация на хотелиерите в Гърция, Университет на Македония /Комитет за научни изследвания/ Катедра Счетоводство и Финанси и Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори, изпълнява проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона” с акроним CapTour, в рамките на договор B6.3a.29 от 06.05.2021 г.

Проект CapTour се състои от набор от действия, които ще бъдат изпълнени за период от 2 години, с крайна цел, да се засилят ключовите фактори, влияещи върху предприемаческия успех в туристическата индустрия в трансграничния район. Фокусира се върху малките и средни предприятия (МСП) от този сектор, тъй като тяхното място и роля в туристическата и хотелиерската индустрия, имат голямо влияние върху социално-икономическото развитие на трансграничния район.

Предстоящите събития са в изпълнение на мрежови дейности, насочени към изграждане на бизнес мрежа, ще бъде проведeна кръгла маса на тема: „Иновации и екстраверсия в ресторантьорството“.

За контакти и записване:

Телефон: 0879 18 77 74 – Георги Кунчев

e-mail: ahrt_sandanski@abv.bg

Сподели публикацията