“Резервирай в България”: Мисията на Съвет по туризъм – Пловдив е да изяви предимствата на града и региона като една от най-привлекателните туристически дестинации
“Резервирай в България”: Мисията на Съвет по туризъм – Пловдив е да изяви предимствата на града и региона като една от най-привлекателните туристически дестинации
Slide
Slide
Slide
Slide

Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове.

Мисията на Съвет по туризъм – Пловдив е да изяви предимствата на града и региона като една от най-привлекателните туристически дестинации в България обединява действията на туристическия бранш и Община Пловдив за превръщането на Пловдив в атрактивна туристическа дестинация.

В момента над 60 от водещите хотелиери, ресторантьори, туроператори, университети и специализирани гимназии, както и Община Пловдив и други общински структури, ползват реалните предимства, които дава членството:

Защита на икономическите интереси – Сдружението защитава и представлява правата и интересите на членовете си на национално, регионално и местно равнище. Представлява членовете си в регионалната туристическа организация и, в Националния съвет по туризъм и пред държавните органи. Съвет по туризъм – Пловдив е член на Българската туристическа камара и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Преференциални цени на услуги – Членовете на Съвет по туризъм – Пловдив заплащат специални  цени  при сключване на задължителни по българското законодателство договори с Мюзикаутор и Профон/ над 50% отстъпка/ и имат право на преференциални условия  при ползване на услуги от трети лица при извършване на своята дейност. Членовете ползват и 15 % отстъпка при поръчка на хостинг услуга срещу специален код от хостинг компанията ETNHost, която е партньор на сдружението от 2017 година. В момента сдружението преговаря с още големи фирми за предоставяне на преференциални цени към членовете на сдружението.

Ежегодно членовете  на Съвета по туризъм – Пловдив, получават годишен сертификат и членска карта. Последната дава право на отстъпки, които членовете на сдружението си разменят помежду си.

Информираност – Членовете на сдружението получават редовно вътрешна информация с новини за текущи и предстоящи  събития от българския и международен  туристически пазар и  отчети за дейността на местната власт по направление Туризъм. Сдружението проучва инвестиционните потребности и намерения, целенасоченото разпространява информация и осъществява контакти с потенциални инвеститори. Също така събира, обработва и предоставя на компетентните органи и на членовете си статистическа и оперативна информация за състоянието на туризма на територията на общината. Не на последно място – съдейства за изграждане и подпомага функционирането на местните туристически информационни центрове.

Консултиране и обучение – Съвет по туризъм – Пловдив консултира своите членове чрез провеждане на работни срещи. Организира срещи с участието на български и чужди нестопански структури и икономически субекти, разпространява специализирана информация за международни практики и стандарти в туризма и изследвания на пазара. СТ участва в разработването на специализирани програми за развитието на туризма на територията на общината и съдейства за тяхното изпълнение.

Реклама – Една от основните дейности на сдружението е да рекламира Пловдив и района като привлекателна туристическа дестинация, както и да рекламира дейността на своите членове. Сдружението участва в национални  туристически изложения и борси и като популяризира дейността на своите членове, спомага за осъществяване на полезни делови контакти между членовете на самата организация.

Сайт – Съвет по туризъм – Пловдив има активен уебсайт tourismplovdiv.org , който е напълно обновен. Ежедневно се актуализира информацията с новини от сферата на туризма.В ажната информацията, касаеща дейността на Сдружението се администрира на български и на английски език. Всеки новопостъпил член  получава възможността да присъства с всички свои координати в интернет страницата на сдружението и линк към неговата интернет страница. Базата данни е динамична и позволява непрестанно обновяване на информацията.

Събития – Съвет по туризъм – Пловдив организира и провежда три събития, които са традиционни за град Пловдив:

  • „Уикенд в Пловдив“ – Традиционно се провежда през втория уикенд на месец март;

  • Дефиле „Вино и Гурме“ – Традиционно се провежда през втория уикенд на месец май;

* Фестивал „Дефиле на младото вино” – Традиционно се провежда през третия уикенд на месец ноември.

Във всички събития, на които Съвет по туризъм е организатор или участва, сдружението дава възможност за реклама на своите членове и на организацията. 

Ако Вие сте хотелиер, ресторантьор, туроператор, турагент, екскурзовод, винопроизводител, магазин или друга дейност свързана с туризма в град Пловдив и искате да се присъедините към нашата организация Съвет по туризъм – Пловдив, не се колебайте да се свържете с нас на посочения адрес и телефон: e-mail: info@tourismplovdiv.org +359 894 321401 ; +359 888 909960.

“Резервирай в България”: Мисията на Съвет по туризъм – Пловдив е да изяви предимствата на града и региона като една от най-привлекателните туристически дестинации

“Резервирай в България”: Мисията на Съвет по туризъм – Пловдив е да изяви предимствата на града и региона като една от най-привлекателните туристически дестинацииOфициалния туристически портал – https://bulgariatravel.org/

Facebook – Bulgaria Travel

Instagram – bulgariatravelorg

YouTube – Bulgaria Travel

БУБСПА – https://www.bubspa.org

ИАНМСП – https://www.sme.government.bg

Сподели публикацията