Приключенски парк ще бъде изграден в защитена местност край Ивайловград
Приключенски парк ще бъде изграден в защитена местност край Ивайловград
Slide
Slide
Slide
Slide

Ивайловград. Приключенски парк ще бъде изграден в защитена местност “Дупката”, съобщиха от община Ивайловград. Той ще включва въжени съоръжения, обособени в 5 кръга, както и бънджи и батут. Строителните дейности са за близо 432 898,58 евро от общ бюджет 509 317. 30 евро за общината, които са осигурени по трансграничен проект „Синергия между хората, културното и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада” с Гърция.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца в съответствие с одобрения формуляр за кандидатстване и не може да надвишава 31 декември 2023 г. Финансирането по проекта е за следните дейности:

  • Изготвяне на проектно предложение; Проектиране на инфраструктурен проект; Администриране на проект; Подготовката на тръжните процедури; Работни срещи между екипите на трите общини – вече изпълнени дейности;
  • Изработка на кратко видеозаснемане за популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион за трите общини; Участие във фестивал за гръцки/български самодейни театри; Организиране и провеждане на двудневно събитие „Зелени дни“ с участници от трите общини; Дизайн и печат на рекламни материали /тениски, шапки/ за събитието; Работни срещи между екипите на трите общини; Участие в SYNERGY fest, събитие в гр. Любимец; Организиране на участие в научна конференция-събитие в гр. Орестиада – дейности, чиито индикативни дати за провеждане са през месеците май, юни, юли 2022 г.
  • В процес на изпълнение са Строителен и Авторски надзор и Изпълнение на строеж „Създаване на зона за отдих и туризъм и приключенски парк в местността „Дупката”, Ивайловград /реконструкция и рехабилитация/”.

Договорът за строителство е и най-голямото бюджетно перо в общия бюджет на проекта, в размер на 432 898,58 евро и включва следните дейности:

Обособяване на три туристически пътеки, водещи до „Пещерата”, до вкаменелостите и орхидеите;

* Изграждане на паркинг;

* Сигнализация и маркировка,

* Места за отдих;

* Информационни табели;

* Заслони, беседки, перголи;

* Предпазни парапети, пейки и кошчета;

* Приключенски парк, който ще включва въжени съоръжения, обособени в 5 кръга, както и бънджи и батут;

* Обновяване и модернизиране на волейболно и баскетболно игрище;

* Изграждане на изгледни места за наблюдение на природни обекти;

* Фотосоларни осветителни тела на основни места и подходи и др.

Ландшафтната архитектура предвижда доставка и засаждане на новопроектирана растителност, както и засаждане на растителност за подмяна. Относно извършваните СМР дейности, от страна на Община Ивайловград се упражнява постоянен контрол и срещите между участниците в този процес: изпълнител, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол са регулярни. Поредната такава среща се проведе и днес 05.04.2022 г. на терен и в сградата на администрацията.

Приложената снимка от община Ивайловград е илюстративна

Сподели публикацията