Slide
Slide

София. Министърът на туризма Христо Проданов и екипът му обсъдиха с представители на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) идеи за бъдещето им функциониране и финансиране. Основен фокус в разговора се постави на конкретни инициативи за подпомагане на дейността на организациите и мерки, които да повишат ефективността им.

„Необходимо е да набележим конкретни цели, които да постигнем, за да работим ефективно в полза на развитието на туризма в България“, съобщи министър Проданов. Той посочи още, че е важно решенията за ОУТР-тата да се вземат съвместно, за да е ясно как и в каква посока да бъде насочван финансовият ресурс и какви рекламни и маркетингови активности да се предприемат.

Ивайло Кожухаров: Основната цел на деветте ОУТР трябва да е задържането на интереса на българския турист към родния продукт

По време на срещата бе разяснено, че Министерството изпълнява два проекта, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, които могат да са в подкрепа на дейността на организациите – „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР“ и „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“. Единият е насочен основно към изграждане на административния капацитет, а другият предвижда рекламна кампания. Заложено е и разработването на виртуална туристическа платформа за 9-те ОУТР като част от официалния туристически сайт.

Представителите на ОУТР-тата поставиха редица въпроси, свързани с членството в организациите и тяхното финансиране. Споделиха и техните виждания за реклама, като според тях са нужни общи туристически послания, които да привличат туристите към пакет от два или три туристически района едновременно. Те поставиха и различни проблеми, които през последните години са се трупали, като липса на административен капацитет и необходимостта от яснота за устойчивото развитие на организациите.

Сподели публикацията