Slide
Slide
София. Днес се проведе среща между Министерство на туризма и представители на 9-те ОУТР (Организации за управление на туристическите райони) в България, в която участие взеха и експерти от различните партии в управляващата коалиция, съобщи чрез своята страница във фейсбук експертът в туризма и бивш народен представител Ивайло Кожухаров.
Снимка FB Ивайло Кожухаров
Той маркира и проблемите, които могат да бъдат сведени до няколко основни:
* Липса на бюджетни средства за администриране на процесите и кадрова обезпеченост.
* Изготвени са маркетингови концепции, които са неактуални и неприложими към моментната ситуация и пазарни тенденции, в т.ч. и по отношение на заложени параметри като очаквана средна продължителност на престой от един турист в съответния регион, целеви пазари и др.
Изразих становище, че последните две години бяха изключително особени по отношение на възможностите за пътуване, което доведе до допълнителен интерес към вътрешния пазар, включително и от българи, които традиционно предпочитат да посещават чужди дестинации. Разбира се, с падането на рестрикциите за пътуване, тази ситуация бързо ще се промени. Задържането на последващ интерес от страна на българския турист към родния туристически продукт следва да е основна цел на създадените ОУТР. Важно е да бъдат компилирани и промотирани конкретни туристически продукти. Водещо при обособяването им не следва да бъде само границата на туристическите райони, а да бъде поставен фокус върху естествените граници на туристическия продукт„, заяви Ивайло Кожухаров.
Резултат от срещата:
В рамките на следващите няколко седмици ще се направят срещи на място във всеки отделен район, на която ще присъстват членовете на ОУТР, представители на общините, бизнес, заинтересовани страни.
Ще бъдат предложени и обсъдени най-добрите проекти от местните представители, както и най-ефективните канали за промотирането им.
Ще бъде изготвен крос-корелационен анализ на база събраната информация, така че ако е подходящо да бъде промотиран определен продукт дори и той да е в рамките на 2 или 3 гранични туристически района.
Министерство на туризма ще финансира със средства от годишния си бюджет за реклама най-добрите проекти, подадени от конкретните региони, което е гаранция за по-голяма прозрачност и ефективност.
Сподели публикацията