Slide
Slide

Брюксел. Европейската комисия представи план-графика на прехода за туризма по време на Дните на промишлеността на ЕС. План-графикът на прехода е план, създаден съвместно с участниците в туристическата екосистема, в който подробно се описват ключовите действия, цели и условия за постигане на екологичния и цифровия преход и дългосрочната устойчивост на сектора. Комисията прикани участващите страни да се включат в неговото изпълнение.

План-графикът на прехода призовава туристическата общност да приложи мерки в двадесет и седем области, включително:

  • инвестиране в кръговост с цел намаляване на използването на енергия и вода, генерирането на отпадъци и замърсяването, като същевременно се отговори по-добре на нарастващото търсене на устойчив туризъм;
  • подобряване на практиките за обмен на данни, за да се даде възможност за нови иновативни туристически услуги и да се подобри устойчивото управление на дестинациите;
  • инвестиране в умения, за да се гарантира наличието на квалифицирана работна сила и привлекателни кариери в туристическата екосистема.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Сподели публикацията