Гърция, Албания, Сърбия и България са сред страните с бърз темп на растеж в туризма през първото тримесечие на 2024 г.
Гърция, Албания, Сърбия и България са сред страните с бърз темп на растеж в туризма през първото тримесечие на 2024 г.
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. В Министерството на туризма от днес започна приемането на документи за избор на концесионер на Централния плаж във Варна. Предложенията се подават до 3 февруари, а на следващия ден ще се проведе открита процедура. Срокът на концесията е 20 години, а размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 137 322 лв. без ДДС. Общата площ на плажа е 74 173 кв. м. В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността. Относно изискванията за цената на чадърите и шезлонгите участниците в откритата процедура предлагат цена на 1 брой шезлонг, не по-ниска от 1 лев с ДДС и цена за 1 брой чадър, не по-ниска от 1 лев с ДДС. Минималната стъпка на наддаване е 0,5 лева с ДДС. Концесионерът се задължава да осигури водно спасяване, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж, обезопасяване по прилежащата акватория и да предостави услуги от обществен интерес.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията