Slide
Slide
Slide
Slide

София. Заместник-министър Даниела Стоева проведе работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за интегрирането на туризма в различните направления при окончателното оформяне на европейските фондове и програми за програмен период 2021 – 2027 г. В дискусията участваха регионалният заместник-министър Валентина Върбева, както и експерти от министерствата на туризма, регионално развитие и благоустройството, образованието и науката, околната среда и водите, труда и социалната политика и икономиката.

„Трябва да намерим най-правилния подход как да бъде интегриран туризмът в европейските фондове и програми, за да има финансиране, а оттам и развитие в сектора“, обясни заместник-министър Стоева. По думите ѝ е важно да бъдат очертани възможностите, чрез които заетите в туризма могат да намерят място в следващите програми и добави, че ще се търсят начини за финансиране на екскурзоводи, планински водачи, ски учители и аниматори. Даниела Стоева уточни още, че би било добре да бъде направена информационна кампания, с помощта на която на фирмите и заетите в сектора да бъде разяснено по кои програми могат да бъдат бенефициенти.

Проведената дискусия беше фокусирана върху прилагането на цялостен хоризонтален подход, така че туризмът да бъде интегриран в програмите с мерки, които да съответстват на конкретните липси и потребности на туристическия сектор.

Един от най-важните инструменти за следващия програмен период ще бъде “Програмата за развитие на регионите” 2021 – 2027 г., в която  приоритетите за интегрирано териториално развитие на регионите и за интегрирано градско развитие позволяват разработването и финансирането на конкретни проекти, базирани на партньорства между заинтересованите страни на местно ниво, които да са насочени към конкретните нужди на съответния регион. Този интегриран подход, обърнат “отдолу нагоре” в разработването на проекти, позволява участието на по-голям кръг бенефициенти и ще се базира на партньорства, в които и туристическият сектор ще има своята роля.

Друго важно направление е Програма за конкурентоспособност и иновации, чрез която ще има възможност за насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, както и насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика, в които приоритети ще бъдат допустими предприятия от всички сектори на икономиката, включително и туризмът.

Програмата за човешките ресурси има акцент върху повишаване на квалификацията и за преквалификация на заетите, насърчаване на предприемаческите и цифровите умения, за да се отговори на нуждите от нови умения в зависимост от нуждите на пазара.

От своя страна заместник-министър Върбева подчерта, че трябва да бъдат максимално използвани и възможностите за финансиране на партньорства и “меки мерки”, насочени към развитие на туризма и в рамките на трансграничните програми с европейско финансиране.

В контекста на Програмата за транспортна свързаност заместник-министър Стоева предложи да се потърси възможност за финансиране  на проекти, съчетаващи ЖП гарите с туристически информационни центрове, особено по линии като Септември-Добринище. Идеята се припозна и от експертите от МРРБ, които също са на мнение, че може да се търси възможност за нейното приложение в обхвата на  администрираните от тях програми.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията