Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС
Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Българският План за възстановяване и устойчивост е окончателно одобрен от Брюксел.
„Можем всички да се поздравим, че България вече има един много добър и работещ план,“ заяви министър-председателят Кирил Петков.

Днес той представи пред министрите акценти от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще ни предаде финализиран утре.

Планът се състои от 4 стълба:
✔️Стълб ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ – 3,4 млрд. лв. (25.3%) с общо публично и частно финансиране 5.8 млрд. лв.
✔️Стълб ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ – 5,7 млрд. лв. (41.8%) с общо публично и частно финансиране 8.6 млрд. лв.
✔️Стълб СВЪРЗАНА БЪЛГАРИЯ – 2,5 млрд. лв. (18.2%) с общо публично и частно финансиране 3.6 млрд. лв.
✔️Стълб СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ – 2 млрд. лв. (14.6%) с общо публично и частно финансиране 2.3 млрд. лв.

Доколко туризмът ще спечели от ПВУ?

Планът не е разделен на сектори и Туризмът като част от българската икономиката може да се възползва от всички проекти, които имат отношение към него, могат да са печеливши всички МСП в областта на туризма, съобщи председателят на Комисията по туризъм към НС Илин Димитров.

✅ От частта Енергийна ефективност и предвиденото финансиране на цялостно енергийно обновяване на многофамилни жилищни, търговски и публични сгради с до 100% субсидия с цел 30% подобрение на енергийна ефективност могат да се възползват хотели, къщи за гости и други предприятия от сектора.

✅ Увеличава се и общият размер на средствата, които ще се насочат към бизнеса с акцент върху иновациите и стартиращите производства.

✅ В рамките на “Зеления преход” планът в частта Енергетика ползва редица иновативни решения:
* слънчеви батерии, ВЕИ, геотермална енергия, които също могат да бъдат отнесени към сектор туризъм.
* Особен интерес представлява проучването на геотермалната енергия, което може да допринесе дългосрочно към развитието на СПА сектора и модернизирането на хотелите.
* Предвидени са проучвателни дейности и пилотен проект за геотермални мощности, създаване на лаборатория за проучвания за геотермален потенциал и проучвания на 6 локации из цялата страна, за да се потвърдят съществуващите залежи.

Банско отчете двойно повече туристи през зимния сезон

✅ Друг важен акцент е частта от плана “Свързана България”:
* Развитие на селския и планинския туризъм, както и на по-отдалечените и откъснати места със съхранена природа и автентичност, които привличат туристите, е невъзможно без транспортна свързаност.
* Широкомащабното разгръщане на цифрова инфраструктура, за което са предвидени 527 млн. лв., ще даде значителен тласък и на дигитализацията в туризма, както и развитието му в малки населени места чрез целите, заложени в ПВУ.
* Разширяването на електронното управление и предвидената широкообхватна дигитализация на аудиовизуални, музейни, библиотечни и архивни данни също ще доведе до развитие на историческия и културен туризъм.
* Хармонизиране на регулациите за наземния обществен транспорт и създаване на интегрирана Национална транспортна схема.
* Поставя се фокус върху развитието на жп транспорта с въвеждането на 62 нови влака и нови градски железници – това ще даде ново измерение на пътуванията, които са неизменна част от туризма:
– 42 електрически влака за крайградски линии в София, Пловдив и др.
– 20 бързи електрически влака за основни междурегионални направления в страната.

МТС поиска летище Русе и летище Равнец да станат държавна собственост

✅ Изграждане на зарядни станции за електромобили на 100 туристически локации, в това число в хотели.

✅ 5, 659 млрд. лв. за нисковъглеродна икономика, 12 проекта за съхраняване на биоразнообразието и 13 реформи за постигане на устойчиво селско стопанство – всичко това безспорно ще даде тласък в развитието на селския туризъм.

✅ В стълб Справедлива България е предвидено закупуването на 6 медицински хеликоптера с цел обхващане на територията на страната за предоставяне на спешна помощ в златния час.
* Това е от изключително значение за спасяването на човешки живот при пострадали туристи и скиори в планината.

Презентация на акценти от финалния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост може да изтеглите оттук

Сподели публикацията