Къде е плажът? – питат варненци и жители на село Казашко

Варна.  Жилищно строителство, спортно-възстановителен център и калолечение – това се оказа, че са вдигнатите сгради на брега на Варненското езеро в района на село Казашко. Информацията за bgtourism.bg съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски регион“. Институцията коментира пред медията ни, че има издадено разрешително за модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро. Нашето запитване бе отправено във връзка с обезпокоително видео в социалните мрежи на бившия кандидат за кмет на Варна Цветан Атанасов и собственик на Ретро музея в морската ни столица. Той няма претенции спрямо сградите, а пита къде е плажът.

В своята страница във фейсбук той сподели кадрите и написа: “Скъпи приятели! Вижте това видео и кажете това нормално ли е? Нормално ли е да се отрязва свободното преминаване на хората през брега на варненското езеро? Да се заличава плаж и да се унищожава природа!!! Село Казашко, общ. Варна. Споделяйте за да го видят повече хора.”

Скъпи приятели ! Вижте това видео и кажете това нормално ли е ? Нормално ли е да се отрязва свободното преминаване на хората през брега на варненското езеро ? Да се заличава плаж и да се унищожава природа !!! Село Казашко, общ. Варна.Споделяйте за да го видят повече хора.

Публикувахте от Cvetan Atanasov в Неделя, 1 март 2020 г.

Във връзка със запитването на bgtourism.bg, касаещо застрояване на брега на Варненско езеро, с. Казашко, от Басейновата дирекция във Варна отговориха:

* За обект „Жилищно строителство, спортно-възстановителен център и калолечение“, с. Казашко, включващо изграждане на 5 фамилни нискоетажни жилищни сгради, балнеолечебен комплекс с фитнес зала, малък закрит басейн, паркинг за посетители на комплекса, малък понтонен пристан, е издадено Решение №ВА83-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ Варна. БДЧР няма компетенции по издаване на разрешение за строеж и изграждането на цитирания обект на брега. В БДЧР не са получавани сигнали за незаконни дейности по реда на Закона за водите.

* За изграждане на модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро, през 2014г. от БДЧР е издадено разрешително за ползване на воден обект с титуляр „ХХМ“ ЕООД, гр. Варна. Понтонната конструкция е разположена във водите на  Варненско езеро и не е трайно закрепена (бетонирана) към брега на езерото. БДЧР не е издавала разрешителни по реда на Закона за водите за брегоукрепване или съпътстващи дейности  в обхвата на разглеждания обект.

Наша проверка в Търговския регистър установи, че управител на „ХХМ“ ЕООД е Златко Неделчев. Той коментира, че всичко е законно.

След сигнал за застрояване на брега на Варненско езеро в с. Казашко, община Варна, днес беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“. При проверката е констатирано изграждане на две постройки и бетонна стена (с височина около 1 м) в поземлен имот, частна собственост и понтонна конструкция.

След справка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и цифровата информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, е установено, че територията не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро“ (обявена със Заповед от 2012 г. на министъра на околната среда и водите).

След заснемане на терен с GPS устройство е установено, че констатираните строежи (бетонна стена и две постройки) попадат изцяло в регулационния план на варненското село Казашко.

За имота през 2014 г. РИОСВ – Варна е издала Решение за преценяване необходимостта от извършване  на оценка на въздействието върху околната среда за жилищно строителство с характер „да не се извършва ОВОС“.

За изграждане на модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро, през 2014 г. от БДЧР е издадено разрешително за ползване на воден обект с титуляр „ХХМ“ ЕООД, гр. Варна. Понтонната конструкция е разположена във водите на  Варненско езеро и не е трайно закрепена (бетонирана) към брега на езерото.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ не е издавала разрешителни по реда на Закона за водите за брегоукрепване или съпътстващи дейности в обхвата на разглеждания обект, съобщават от пресцентъра на екоинспекцията във Варна.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК