Slide
Slide
Slide
Slide

Къде е плажът? – питат варненци и жители на село Казашко

Варна.  Жилищно строителство, спортно-възстановителен център и калолечение – това се оказа, че са вдигнатите сгради на брега на Варненското езеро в района на село Казашко. Информацията за bgtourism.bg съобщиха от Басейнова дирекция “Черноморски регион”. Институцията коментира пред медията ни, че има издадено разрешително за модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро. Нашето запитване бе отправено във връзка с обезпокоително видео в социалните мрежи на бившия кандидат за кмет на Варна Цветан Атанасов и собственик на Ретро музея в морската ни столица. Той няма претенции спрямо сградите, а пита къде е плажът.

В своята страница във фейсбук той сподели кадрите и написа: “Скъпи приятели! Вижте това видео и кажете това нормално ли е? Нормално ли е да се отрязва свободното преминаване на хората през брега на варненското езеро? Да се заличава плаж и да се унищожава природа!!! Село Казашко, общ. Варна. Споделяйте за да го видят повече хора.”

Във връзка със запитването на bgtourism.bg, касаещо застрояване на брега на Варненско езеро, с. Казашко, от Басейновата дирекция във Варна отговориха:

* За обект „Жилищно строителство, спортно-възстановителен център и калолечение“, с. Казашко, включващо изграждане на 5 фамилни нискоетажни жилищни сгради, балнеолечебен комплекс с фитнес зала, малък закрит басейн, паркинг за посетители на комплекса, малък понтонен пристан, е издадено Решение №ВА83-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ Варна. БДЧР няма компетенции по издаване на разрешение за строеж и изграждането на цитирания обект на брега. В БДЧР не са получавани сигнали за незаконни дейности по реда на Закона за водите.

* За изграждане на модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро, през 2014г. от БДЧР е издадено разрешително за ползване на воден обект с титуляр „ХХМ“ ЕООД, гр. Варна. Понтонната конструкция е разположена във водите на  Варненско езеро и не е трайно закрепена (бетонирана) към брега на езерото. БДЧР не е издавала разрешителни по реда на Закона за водите за брегоукрепване или съпътстващи дейности  в обхвата на разглеждания обект.

Наша проверка в Търговския регистър установи, че управител на „ХХМ“ ЕООД е Златко Неделчев. Той коментира, че всичко е законно.

След сигнал за застрояване на брега на Варненско езеро в с. Казашко, община Варна, днес беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“. При проверката е констатирано изграждане на две постройки и бетонна стена (с височина около 1 м) в поземлен имот, частна собственост и понтонна конструкция.

След справка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и цифровата информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, е установено, че територията не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро“ (обявена със Заповед от 2012 г. на министъра на околната среда и водите).

След заснемане на терен с GPS устройство е установено, че констатираните строежи (бетонна стена и две постройки) попадат изцяло в регулационния план на варненското село Казашко.

За имота през 2014 г. РИОСВ – Варна е издала Решение за преценяване необходимостта от извършване  на оценка на въздействието върху околната среда за жилищно строителство с характер „да не се извършва ОВОС“.

За изграждане на модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро, през 2014 г. от БДЧР е издадено разрешително за ползване на воден обект с титуляр „ХХМ“ ЕООД, гр. Варна. Понтонната конструкция е разположена във водите на  Варненско езеро и не е трайно закрепена (бетонирана) към брега на езерото.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ не е издавала разрешителни по реда на Закона за водите за брегоукрепване или съпътстващи дейности в обхвата на разглеждания обект, съобщават от пресцентъра на екоинспекцията във Варна.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията