Официално – от днес казахстанската столица вече се нарича Нурсултан
Официално – от днес казахстанската столица вече се нарича Нурсултан
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Правителството одобри проект на Спогодба за въздушен транспорт между България и Казахстан като основа за водене на преговори. Между България и Казахстан няма действаща спогодба за въздушен транспорт, което не позволява извършването на превози на пътници и товари по редовни въздушни линии. Подписването на спогодбата и последващото й ратифициране и влизане в сила ще поставят правна основа на отношенията между двете страни, в областта на въздушния транспорт. Това ще създаде условия за развитие на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, ще стимулира туризма, ще отговори на потребностите на гражданите за удобен директен въздушен превоз, както и ще подобри свързаността на страната ни с региона на Централна Азия.

Сподели публикацията