Slide
Slide

София. Наредба за Националния туристически регистър прие правителството днес. Съгласно изискванията на Закона за туризма, министърът на туризма разработва и поддържа Национален туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).
Събирането на данни в ЕСТИ има за цел да предостави информация за реализираните нощувки във всички места за настаняване на територията на Република България на едно място. Единната система за туристическа информация автоматизира процесите по интегриране и обработка на данни и е насочена към повишаване ефективността на контрола на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа и детайлизирана информация за заинтересованите институции – НСИ, НАП, МВР и общините. ЕСТИ има разработена като функционалност динамична система за справки и анализи, която да служи за база при разработването на стратегии в областта на промотирането и налагането на туристическите продукти на международния пазар.
Очакваният резултат от отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ е увеличаване на размера на отчетените приходи, допълнително гарантиране на по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с туристическата дейност, както и ограничаване на сивия сектор в икономиката.
От 20 февруари ЕСТИ е инсталирана в реална среда с надеждна защита в Държавния хибриден частен облак.
До 01 октомври е гратисният период, в който хотелиерите трябва да си създадат профил в системата, за да подават данни за настанените туристи в управляваните от тях места за настаняване. Освен ефекта „икономика на светло“, системата като съвременен технологичен инструмент оптимизира икономическата среда чрез намаляването на разходите за бизнеса и повишава ефикасността и общественото доверие.

Сподели публикацията