София. Туристическият бранш в България се обедини около 6 важни краткосрочни социални и икономически мерки, които адресира с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, министри, чийто ресори касаят сектора, както и до председателя на комисията за икономическа политика и туризъм към 44-о народно събрание на Република България Петър Кънев. В отвореното писмо се казва:

„След въвеждането на извънредното положение и прилагането на поредица от ограничителни мерки в страната за предотвратяване разпространението на COVID-19 сме свидетели на вече изразени тежки последствия от икономическа криза в национален и световен мащаб, които сериозно засегнаха и сектор “Туризъм” у нас.
След многобройните писма до вас, медийни изявления, проведени официални срещи с представители на властта и браншовите организации, на които бяха предложени различни идеи за прилагане на българско и европейско законодателство за наше огромно съжаление към днешна дата все още няма решение на наболели проблеми. Далеч по-смущаващото, според нас, е, че няма и ясно формулирана стратегия (краткосрочна и дългосрочна) за запазване и развитие на бранша в тази тежка за всички ни ситуация.

Обединение „Бъдеще за туризма“ консолидира позицията на близо 20 браншови организации, професионални сдружения и обединения от заинтересовани физически и юридически лица – част от туристическата индустрия в България. Всички ние апелираме за вашето внимание и подкрепа, за да спасим българския туризъм и над 250 000 български граждани, пряко заети в него. Като един от най-засегнатите отрасли от икономиката в настоящата криза туризмът е поставен в абсолютна невъзможност да функционира, а всички заети в него лица са лишени от правото си да осъществяват нормална дейност.
Туризмът сега е спрял и ако част от останалите сектори на икономиката имат възможност за преориентация и забавяне в оборотните им процеси, то туристическата дейност е преустановена изцяло.
Ваше право и отговорност е да защитите подобаващо бранша ни, като предприемете спешни социално-икономически мерки в краткосрочен и дългосрочен план за стабилизиране и спасяване на всички заети в туризма лица – туроператори, туристически агенти, екскурзоводи, случаен превоз, хотели, ресторанти и съпътстващи дейности.
Като ползваме добрите практики в страните-членки на Европейския съюз и света, сме готови за съдействие при разработване и обсъждане на правилния за България спешен пакет от мерки за справяне с кризата, която за нас продължава повече от месец. Нашите предложения са:

Краткосрочни социални и икономически мерки

  1. Отлагане на осигурителни плащания, дължими от работодател, работник и самоосигуряващи се лица за период от минимум 6 месеца, считано от 13.03.2020 г. Задълженията за посочения период да бъдат освободени от лихви за забава в рамките на 6 месеца след изтичане на този срок.
  2. Гарантиране на гратисен период върху кредитите и лизингите на юридически и физически лица, пряко заети в туризма, отлагане на плащанията по главници и лихви в срок от минимум 6 месеца от обявяване края на извънредното положение. Тази мярка е необходима с оглед опазване на материалния ресурс и жизнеспособността на заетите в сектор туризъм. Посочените мерки вече са предвидени в оздравителния план на Европейската комисия и се прилагат успешно в други страни-членки на Европейския съюз.
  3. Осигуряване на пряк целеви финансов ресурс с цел гарантиране ликвидността в туристическия сектор. Прилагане на европейската мярка за оздравяване и преструктуриране на цялата верига от туристическата индустрия, която е в затруднено финансово положение. Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за покриване на неотложните плащания на физическите лица, както и за регулярни фиксирани разходи на фирмите.
  4. Безвъзмездно финансиране на 80% от Фонд “Работна заплата” за предприятия, принудени да преустановят работа с цел съхраняване на работните места и обезпечаване финансовата сигурност на работници и служители, за които единствената алтернатива на безработицата е неплатеният отпуск.
  5. Отлагане влизането в сила на промените в Наредба Н-18/2018 г. за период от 12 месеца.
  6. При настъпване на непреодолима сила, туроператорите да предлагат мерки за защита на средствата на клиентите като същевременно се запазят стопанските структури в туризма. Варианти за възстановяване на платената от потребителя сума под формата на:
  • Ваучер  – прилагане на споразумение по основния договор, според което платената от клиента сума е гарантирана за туристически пакет, обявен от туроператора, издаващ ваучера. Стойността на ваучера е равна на всички плащания, направени по договора, а валидността му е със срок до 12 месеца от датата на издаване. Това е добра практика в страните от Европейския съюз, която осигурява баланс между интересите на всички страни.
  • Промяна на датата по вече платен туристически пакет по споразумение на заинтересованите страни.
  • Възстановяване на платената от потребителя сума при отмяна на пътуване в условия на извънредно положение да се извърши в срок до 12 месеца от подписване на споразумението към основния договор. При невъзможност от страна на туроператора да възстанови предплатените/депозирани суми, поради липса на ликвидни средства, предоставяне на безлихвено финансиране, което да обезпечи заявените плащания“.

Обединение „Бъдеще за туризма“ консолидира позицията на близо 20 браншови организации, професионални сдружения и обединения от заинтересовани физически и юридически лица – част от туристическата индустрия в България.

#ОстанетеСиВкъщи

Сайтът bgtourism.bg с инициатива в подкрепа на туристическия бранш

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията