Slide
Slide

Добрич. В периода 19-21.09.2022 г., в гр. Добрич – ОП „Цeнтър за защита на природата и животните – Добрич“ ще се проведе работна среща  на членовете на СНЦ „Българска Асоциация на зоопарковете и аквариумите „.

В рамките на събитието, ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на изискванията въведени с ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО и Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини; екологичната роля на зоологическите градини и възможностите им за принос в опазването на биологичното разнообразие.

Членовете на СНЦ „БАЗА“ ще бъдат запознати и с изискванията за лицензиране на зоологическите градини; приложимата/действаща нормативна уредба, както и с въпроси, свързани с процедурите по CITES.

Предвидено да се проведе и дискусия на тема „Добри практики“ и възможностите за тяхното въвеждане и утвърждаване в българските зоологически градини.

В рамките на планираната среща ще бъдат дискутирани и други въпроси, свързани с работата на зоологическите градини, както и стратегическите цели за тяхното развитие.

Срещата е организирана специално за членовете на СНЦ „БАЗА“ и се провежда по инициатива на Управителния съвет на Сдружението.

Поканени лектори:

адв. Емилия Тончева/Emilia Toncheva – юрист/еколог, почетен член на СНЦ „БАЗА“ и

Валери Георгиев/Valeri Georgiev – държавен експерт в Отдел „Биологично разнообразие“ при Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Сподели публикацията