Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерство на туризма изпълни още една от заложенитеприоритетни задачи за деветия служебен кабинет, а именнодигитализация на статистическите данни в туризма и обновяване на институционалната страницата с новопространство за статистика и анализи.

Данните и информацията винаги са били изключително важни за планирането и развитието на един толковадинамично развиващ се сектор като туризма. Нашата цел беше визуализирането на данните в туризма по начин, койтое удобен и лесен за разбиране, чрез използване на интерактивни графики и дигитална карта на  България. Ценната информация, получена от представените нагледноданни, ще помогне на заинтересованите страни да  взиматрешения, базирани на данни. Използвали сме набор от ключови показатели, които са практични и достъпни, като планираме да надграждаме върху тях.

В новия разделСтатистика и анализи“ в интерактивенформат са представени данни за летен сезон 2022 г. и текущи данни за зимен сезон 2022/2023 г., което включва:

Брой регистрации на туристи от основни пазари по месеци – сравнение със същите месеци от предходниязимен и летен сезон и с последния зимен и летен сезонпреди пандемията от COVID-19;
Данни за предпочитаните дестинации от туристи от основни пазари;
Данни за възрастовата структура на туристите от основни пазари;
Данни по категория за място за настаняване от основнипазари за летния сезон;
Данни за броя на нощувките и приходите от нощувки за летния сезон.

Данните за летен сезон 2022 г. са представени с инфографики, дигитална карта и информационно табло/dashboard/. Текущите данни за зимния сезон 2022/2023 г. сапредставени  към момента чрез инфографики, като следобобщения на окончателните данни предстои изработванена  информационно табло /dashboard/ и дигитална карта с резултатите за сезона.

Предстои публикуването и на нови подраздели в новотопространство на страницата на Министерството на туризма, които ще представят най-актуалната информация за туризма, анализи, както и архивни данни за предходнипериоди.

Сподели публикацията