Slide
Slide

София. Правителството предлага повишаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева, съобщи Дарик радио. Идеята е да се осигури адекватност на регламентираните командировъчни пари с оглед темпа на нарастване на инфлацията. Промяната е заложена в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за командировки в страната, публикуван за обществено обсъждане.

Срокът за обществено обсъждане е до 1 март.

По този начин се гарантирана адекватен размер на дневните пари на командированото лице, за да покрива разходите за храна при командироване в страната, пише в доклада на социалния министър.

АБТТА предлага Наредбата за командировките да бъде актуализирана

Предвижда се и възможност да се заплащат дневните пари до 200 на сто от нормативно определения минимум по преценка на командироващия или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

Последната промяна на размера на дневните командировъчни пари е от 1 януари 2008 г., когато той е определен на 20 лева. Дневните пари са предназначени за покриване на разходите на командирования за храна през деня и компенсиране на работника или служителя за претърпяното неудобство, тъй като не може да се храни в дома си. Според данните на Националния статистически институт за периода от януари 2008 г. до декември 2022 г. инфлацията според индекса на потребителските цени е 60.8%, се отбелязва още в доклада.

При ползване на лично моторно превозно средство на командирования се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение -градско и извънградско.

БАЗ: Искаме легализиране на бакшиша, но не сме настоявали за задължителен такъв или да се облага с данък

Действащата към момента разпоредба предвижда, че пътните пари са съобразени с разхода на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение, т.е. само за извънградско движение, което води до невъзможност да се покриват реалните разходи за гориво. При командироване е обичайно движението да е както между различни населени места (т.е. извънградско), така и в рамките на населени места, пише в доклада на министъра на труда и социалната политика.

Промяната за увеличение на парите за командировки в страната беше поискана от работодатели и синдикати при анонсиране на другата  – за увеличаване на парите за командировки извън страната, която социалните партньори също подкрепят, но с някои критики към нея.

Синдикати и работодатели подкрепят предложението, като са единодушни, че е необходимо работещите да получават повече пари, но имат и забележки, пишат от Българската стопанска камара.

Основната причина за увеличаването на парите за командировки в чужбина е, че предвидените към момента суми не достигат за покриване на базовите нужди, което води да търсене на компромиси като това да се избира най-далечния хотел, който е и най-евтин.

Сподели публикацията