Slide
Slide

Варна. Община Варна е посрещнала 896 207 туристи, заяви кметът на морската ни столица Иван Портних на пресконференция днес, на която обобщи предизвикателствата пред Варна през 2023 година. 290 418 от посетителите на Варна са българи.

В общината функционират 2 684 места за настаняване на гости, според данните на Единната система за туристическа информация.

Реализираните нощувки във Варна за 2022 г. са 5,9 милиона, като в това число влиза и настаняването на бежанците от Украйна. Близо 88% е увеличението спрямо м.г.

Събираемостта на т.нар. туристически данък е много добра – приходите за м.г. възлизат на 4,5 милиона лева.

Сподели публикацията