Slide
Slide

Ловеч. Проблемът със създаването на Туристически гаранционен фонд и предлаганите от експертите параметри бе една от централните дискусии в рамките на Годишната среща на АБТТА, която се състоя на 22 и 23 юни в Ловеч.

Въпросът дали е необходимо да бъде създаден специален гаранционен фонд и с какво той би бил полезен както за потребителите, така и за туропеаторите, бе във фокуса на дискусията с експерти от Министерството на туризма.

Мая Никовска

Въпросът за гаранционния фонд не е нов, за пръв път е бил поставен преди десетина години, припомни Мая Никовска – директор на Дирекция “Туристическа политика” в министерството. Впоследствие той е обсъждан нееднократно, но директивите на Европейската комисия, както и реалностите на туристичекия бизнес в условията на извънредни ситуации като отминалата вече ковид-пандемия отново го постави на дневен ред.

Специален анализ, поръчан от Министерството на туризма на Българска актюерска компания, открои основните  проблеми, свързани с местното законодателство, както и предизвикателствата, които по принцип стоят пред туристическия бизнес на всяка държава. Като първа стъпка е бил анализиран опитът на други европейски дестинации, в които използването на гаранционен фонд вече се прилага – Германия, Полша, Дания, Португалия и др.

Едновременно с това са оценени рисковете както за бизнеса, така и за клиентите, произтичащи от сегашната законодателна уредба на туристическия бизнес в България.

Възможност е съответният организатор на пакетни туристически пътувания (ПТП) да има друга основна дейност.

Липса на консистентност при определянето на застрахователните нива на база оборот.

Средствата, които се събират авансово по сметки на ТО често не попадат в обхвата на защитата, осигурена от Закона за гарантиране на влоговете в банките. В тези случаи потребителите на туристически услуги остават негарантирани, въпреки че туроператорите са изпълнили финансовите си задължения.

Отсъстват механизми за контрол и регулярна отчетност на ТО.

Липсват надеждни статистически данни за извършване на профилиране на организаторите на туристически пътувания и свързани услуги. Така например, наличието на данни за месечни обороти, разрез по продукти като вътрешни пътувания, близки и далечни дестинации, брой клиенти, вид транспорт и др. би помогнало за надеждната сегментация на ТО.

Въвеждането на регулярна отчетност като първа стъпка ще подобри качеството на управление на бизнеса, а в същото време ще осигури надеждност на статистическите данни за индустрията. На база на по-детайлни и акуратни данни би могло да се подходи към профилиране на ТО в зависимост от продукти и дейност, а от там и на последващо оптимизиране на предложения модел за гаранции.

Предложени са и различни модели, свързани с оборотите на ТО, годишните им вноски, варианти със съчетаване на вноска към ГФ и застраховка и др.

Предложената идейна концепция е само база за конкретни и задълбочени дискусии между държавните институции, туристическия бранш и други заинтересовани, стана ясно на срещата. Концепцията е отправна точка за търсенето на най-добри решения, които ще позволят да бъдат защитени интересите както на потребителите, така и на бизнеса, посочи Мая Никовска.

Министерството се ангажира до края на октомври да има готовност с окончателния дизайн на модела. Мая Никовска изрази надежда Гаранционният фонд да стартира в бюджет 2024 г. със заемен капитал от 5 млн лева – най–адекватната стойност за начален капитал според експертите.

Сподели публикацията