Slide
Slide

София. Столичният общински съвет избра членовете и ръководствата на постоянните комисии. 42-годишната Цветелина Симеонова-Заркин от “Продължаваме промяната” беше избрана за председател на комисията по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти. Комисията е от деветима общински съветници, а за зам.-председатели са избрани Екатерина Йорданова и Станислав Младенов.

Цветелина Симеонова-Заркин е доктор по икономика и управление (по отрасли) със защитена дисертация в областта на управлението на околната среда. Преподавател е в Лесотехническия университет в София. Фокус в нейната работа са управление на отпадъците и преминаване към кръгова икономика, ефективно използване на природните ресурси, в т. ч. минералните води и горските ресурси, противодействие на престъпленията срещу природата и животните. Била е депутат в 47 и 48 Народно събрание. Активен член е на мрежата на стипендиантите на Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU), която е най-голямата екологична фондация в Европа. Вярва, че всеки жител на столицата може да има достъп до планините и минералните води на града. Цветелина Симеонова-Заркин е семейна с две деца.

Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти – 9 членове:
Цветелина Калинова Симеонова – Заркин – председател;
Екатерина Евлогиева Йорданова – зам.-председател;
Станислав Чавдаров Младенов – зам.-председател;
Саад Таммам Алуани;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Диян Величков Стаматов;
Иван Михайлов Алексиев;
Деян Николаев Николов;
Емил Александров Димитров.

Сподели публикацията