Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. На 30 юли 2023 г. Алианс Българско Черноморие – организация с нестопанска цел и инициирана с водещата роля на компанията концесионер на Летище Варна и Летище Бургас – ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, празнува втората годишнина от създаването си.

Основана през 2021 г. по инициатива на д-р Франк Кванте – Главен изпълнителен директор на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, целта на Алианс Българско Черноморие е да повиши имиджа и репутацията на Черноморския ни регион в международен план чрез позициониране и популяризиране на всички аспекти на предлагания туристически продукт.

Сдружението е фокусирано в посока разработването и прилагането на маркетингова стратегия и кампания на основните туристически пазари – Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Израел и др.  Алиансът също така има за цел да подобри комуникацията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни в сектора. Членове на сдружението са: летища, авиолинии, туроператори, хотелиери, неправителствени организации, както и други организации, свързани с туризма, в т.ч. Община Бургас.

По повод втория рожден ден на Алианс Българско Черноморие, Управителният съвет на сдружението изказва огромна благодарност на всички свои членове за оказаното доверие, споделената визия и куража им да се присъединят към една толкова амбициозна инициатива, чиито цели са фокусирани отвъд просперитета на всяка конкретна членуваща организация, както и към всички представители на медиите, които регулярно отразяват инициативите на сдружението.

За тези две години, сред постиженията на Алианса са:

– Българо-полски бизнес форум в гр. Варшава, Полша, организиран съвместно с Министерството на туризма през май 2022 г.;

– Маркетингово пътуване до Полша на 24-27 октомври 2022 г.;

– Маркетингово пътуване до Германия на 06-10 февруари 2023 г.;

– Активно съдействие при организирането на Българо-израелски туристически форум в периода 16-17 май 2023 г.;

– Регулярни информационни събития за професионалисти в туризма, провеждани съвместно с Министерството на туризма;

– Сътрудничество с летищата в  Берлин, Франкфурт и Краков с цел промотиране на дестинация „България“;

Опознавателни турове в България за представители на медиите от чужбинa

Следващи стъпки

До края на 2023 г. Алианс Българско Черноморие ще продължи с поредица от инициативи, насочени към популяризиране на дестинацията на ключовите ни пазари и подобряване на сътрудничеството между частния сектор и Министерството на туризма.

Сред основните задачи пред сдружението са:

– Продължаване и увеличаване на маркетинговите обиколки с B2B и медийни събития, с тенденция да се превърнат в регулярна активност;

– Следващото маркетингово пътуване до Обединеното кралство,планирано да се осъществи в средата на декември 2023 г. или януари 2024 г.;

– Стартиране на B2C маркетингови кампании на ключовите пазари;

– Сътрудничество с Министерството на туризма за разработване на стратегия за туризъм в България;

– Приобщаване на Черноморските общини;

– Приобщаване на още представители на частния сектор към общата кауза.

Целите на Алианса:

  • Значително подобряване и засилване на международния маркетинг на България като туристическа дестинация;
  • Разрастване като туристическа дестинация в настоящите ТОП емитиращи пазари и разработване на нови пазари, особено: Северна Европа, Франция и страните от Близкия изток;
  • Законодателни промени, които да дадат възможност за ефективно изразходване на маркетинговите средства на Министерството на туризма, както и възможността му да влиза в публично-частни партньорства;
  • Облекчаване на визовия режим за туристи от пазари с висок потенциал, особено страни от Близкия изток;
  • Организиране на маркетингови събития в пазари с висок потенциал – Полша, Германия, Франция и др.;
  • Всеобщо лобиране за подобряване на туристическия сектор по Българското Черноморие, включително обмен на актуална информация в сектора.
Сподели публикацията